Arhivirana ustna zgodovina. Pomen, zbiranje in ohranjanje ustnih pričevanj za zgodovino migracij

Avtor(ji): Toplak, Kristina
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  V članku s primerom življenjske zgodbe utemeljujem pomen ustne zgodovine v raziskovanju migracij in s tem ohranjanje kulturne dediščine migrantov. V prvem delu članka so predstavljeni tekst in kontekst migracijskega primera Slovencev v Nemčiji, pri čemer je tekst ustna pripoved delavca, priseljenca v Nemčijo, ki je postal slikar, kontekst pa družbeno in politično dogajanje, s poudarkom na politiki priseljevanja v Nemčiji (v Berlinu) v času največjega priseljevanja v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja in danes. Drugi del članka je namenjen analizi pomena ustne zgodovine za migracijske študije in prinaša nekaj misli o beleženju, ohranjanju (arhiviranju) in preučevanju tovrstnega gradiva.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11756
  • dcterms:title
   • Arhivirana ustna zgodovina. Pomen, zbiranje in ohranjanje ustnih pričevanj za zgodovino migracij
  • dcterms:creator
   • Kristina Toplak
  • dcterms:subject
   • Slovenci
   • Nemčija
   • migracije
   • zgodovina
   • ustna zgodovina
   • arhivi
   • Slovenes
   • Deutschland
   • Germany
   • migrations
   • history
   • oral history
   • archives
  • dcterms:abstract
   • A life story is used in the article as a means to establish the importance of oral history in migration research and thus preservation of the cultural heritage of migrants. The first part of the article brings a text and a context of a migration case of the Slovenes in Germany, where the text is an oral narrative of an immigrant (a worker turned painter) in Germany and the context is a social and political happening of the time, special emphasis being placed on immigration policies in Germany (Berllin) during the time of massive immigration flow in the 60s and 70s of the past century and today. In the second part of the article the author aims to analyze the significance of oral history for migration studies and expresses some thoughts on recording, preserving (archiving) and studying of such material.
   • V članku s primerom življenjske zgodbe utemeljujem pomen ustne zgodovine v raziskovanju migracij in s tem ohranjanje kulturne dediščine migrantov. V prvem delu članka so predstavljeni tekst in kontekst migracijskega primera Slovencev v Nemčiji, pri čemer je tekst ustna pripoved delavca, priseljenca v Nemčijo, ki je postal slikar, kontekst pa družbeno in politično dogajanje, s poudarkom na politiki priseljevanja v Nemčiji (v Berlinu) v času največjega priseljevanja v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja in danes. Drugi del članka je namenjen analizi pomena ustne zgodovine za migracijske študije in prinaša nekaj misli o beleženju, ohranjanju (arhiviranju) in preučevanju tovrstnega gradiva.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1038
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf