Društveni arhivi v Nemčiji : med preteklostjo in sedanjostjo

Avtor(ji): Drnovšek, Marjan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Razvoj slovenskih izseljenskih društev v Nemčiji od konca 19. stoletja do danes nam daje zanimivo podobo. V obdobju vestfalskih Slovencev do prve svetovne vojne je bilo društveno življenje vezano bolj na katoliške organizacije. Med svetovnima vojnama je bilo število društev večje. Poleg laičnih so bila močna tudi katoliška. Po letu 1929 so se razdelila po ideološkem ključu, močno pa je bil živ jugoslovanski unitarizem. Po drugi svetovni vojni so se delila na projugoslovanska in cerkvena društva ter organizacije politične emigracije. Ohranjenost arhivskega gradiva društev iz obdobja do druge svetovne vojne je porazno. Povojna društva ekonomske emigracije so nastajala na začetku sedemdesetih let 20. stoletja in še delujejo. Vzorčno je bilo analizirano stanje ohranjenosti društvenih arhivov. Konkretno je bilo ugotovljeno stanje pri društvih Slovenija Berlin, Sava Frankfurt in Triglav Stuttgart. Podrobna ureditev in popis sta bila opravljena pri društvu Slovenija Berlin, ki predstavlja vzorčni primer slovenskim društvom v Nemčiji.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11755
  • dcterms:title
   • Društveni arhivi v Nemčiji : med preteklostjo in sedanjostjo
  • dcterms:creator
   • Marjan Drnovšek
  • dcterms:subject
   • slovenski izseljenci
   • izseljenska društva
   • arhivsko gradivo
   • Nemčija
   • Slovene emigrants
   • emigrants' associations
   • archival materials
   • Deutschland
   • Germany
  • dcterms:abstract
   • The position of the Slovene emigration associations in Germany bas changed considerably from the end of the 19th century till the present day. Between the period of the Slovene emigration flow to Westphalia and World War I, the activities of such associations were tied mostly to catholic organizations. Between world wars, the number of associations increased and catholic associations gained strength in addition to the laic ones. There was an ideological split among them after 1929 with strong presence of Yugoslavian unitarism. Following World War 2, associations were divided into those that were pro-Yugoslavia, church associations and organizations of political emigration. The State of preservation of archival records of such associations is catastrophic for the time before WW2. Post-war economic emigration associations began to appear in the beginning of the 70s of the past century and are still active today. The author carries out a sample analysis of the state of preservation of associations' archives and provides a thorough description of the state of preservation for three associations in particular, namely Slovenija Berlin, Sava Frankfurt and Triglav Stuttgart. Slovenija Berlin is used as a sample case for the rest of the Slovene associations in Germany, and detailed arrangement and description of its archives has been prepared.
   • Razvoj slovenskih izseljenskih društev v Nemčiji od konca 19. stoletja do danes nam daje zanimivo podobo. V obdobju vestfalskih Slovencev do prve svetovne vojne je bilo društveno življenje vezano bolj na katoliške organizacije. Med svetovnima vojnama je bilo število društev večje. Poleg laičnih so bila močna tudi katoliška. Po letu 1929 so se razdelila po ideološkem ključu, močno pa je bil živ jugoslovanski unitarizem. Po drugi svetovni vojni so se delila na projugoslovanska in cerkvena društva ter organizacije politične emigracije. Ohranjenost arhivskega gradiva društev iz obdobja do druge svetovne vojne je porazno. Povojna društva ekonomske emigracije so nastajala na začetku sedemdesetih let 20. stoletja in še delujejo. Vzorčno je bilo analizirano stanje ohranjenosti društvenih arhivov. Konkretno je bilo ugotovljeno stanje pri društvih Slovenija Berlin, Sava Frankfurt in Triglav Stuttgart. Podrobna ureditev in popis sta bila opravljena pri društvu Slovenija Berlin, ki predstavlja vzorčni primer slovenskim društvom v Nemčiji.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1038
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf