Statut dubrovniške bratovščine kovačev in kotlarjev

Avtor(ji): Bonin, Zdenka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Razvoj dubrovniških bratovščin je mogoče spremljati od 13. stoletja dalje. Poleg izrazito verskih bratovščin, ki so večinoma nastajale po teritorialnem načelu, so predvsem v mestu nastajale tudi poklicne bratovščine (cehi). Od skupaj 52 združenj, naj bi jih bilo 37 verskih, 15 pa obrtnih. Statut bratovščine kovačev in kotlarjev hranijo v Državnem arhivu v Dubrovniku. Bratovščinski zavetnik je bil sv. Janez Krstnik. Večina členov statuta ureja volitve ter dolžnosti bratovščinskih funkcionarjev in članov bratovščine, sprejemanje novega članstva, zlasti pomembni pa so odloki, ki urejajo medsebojne odnose med obrtniki ter pravice in dolžnosti vajencev.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11754
  • dcterms:title
   • Statut dubrovniške bratovščine kovačev in kotlarjev
  • dcterms:creator
   • Zdenka Bonin
  • dcterms:subject
   • bratovščine
   • bratovščina kovačev in kotlarjev
   • kovaštvo
   • kotlarstvo
   • bratovščinski statuti
   • Dubrovnik
   • Fraternity of blacksmiths and coppersmiths
   • fraternity statutes
   • Dubrovnik
  • dcterms:abstract
   • The development of fraternities in Dubrovnik can be traced back to the 13th century. In addition to distinctly religious fraternities that were established predominantly on the basis of territorial appurtenance, vocational fraternities (guilds) were beginning to appear as well, partkularly in town areas. Out of 52 associations, 37 were of religious character, and 15 were of trade. The statute of the Fraternity of blacksmiths and coppersmiths, whose patron was St. John the Baptist, is kept at the State Archives in Dubrovnik. Most of the statute's articles deal with the regulation of elections and duties of the fraternity's officials and members, as well as with the process of granting new membership, but of particular importance are decrees that regulate relations between tradesmen and the rights and obligations of apprentices.
   • Razvoj dubrovniških bratovščin je mogoče spremljati od 13. stoletja dalje. Poleg izrazito verskih bratovščin, ki so večinoma nastajale po teritorialnem načelu, so predvsem v mestu nastajale tudi poklicne bratovščine (cehi). Od skupaj 52 združenj, naj bi jih bilo 37 verskih, 15 pa obrtnih. Statut bratovščine kovačev in kotlarjev hranijo v Državnem arhivu v Dubrovniku. Bratovščinski zavetnik je bil sv. Janez Krstnik. Večina členov statuta ureja volitve ter dolžnosti bratovščinskih funkcionarjev in članov bratovščine, sprejemanje novega članstva, zlasti pomembni pa so odloki, ki urejajo medsebojne odnose med obrtniki ter pravice in dolžnosti vajencev.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1038
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf