Kje na Rášici se je v resnici rodil Primož Trubar

Avtor(ji): Golec, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek utemeljuje, da se Primož Trubar (1508—1586), avtor prve slovenske knjige, ni mogel roditi v Temkovem mlinu v vasi Rašica (25 km od Ljubljane), v katerem je urejen muzejski kompleks, temveč na približno 400 metrov oddaljeni domačiji Šklopov mlin. Ponovno dostopni urbani gospostva Turjak (od 1464 dalje) so razkrili, da je Trubarjev oče v času Primoževega rojstva posedoval samo ta mlin, v Temkovem mlinu pa so nekaj časa gospodarili le Primoževi sorodniki po materini strani. Natančne lokacije mlinov na Rašici je bilo mogoče dognati ob pomoči mlajših virov: urbarjev, katastrov, zemljiške knjige idr. Na Slovenskem razen Turjaka ni zemljiškega gospostva, za katero bi imeli tako dobro in kontinuirano ohranjeno urbarsko gradivo, ki omogoča sestavo historiata posestnikov domala sleherne domačije za skoraj pet stoletij in pol v preteklost. Urbarji med drugim razkrivajo, da se je Primož Trubar sicer po svojem očetu pisal Malnar, a se je pozneje odločit za materin priimek Trubar.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11753
  • dcterms:title
   • Kje na Rášici se je v resnici rodil Primož Trubar
  • dcterms:creator
   • Boris Golec
  • dcterms:subject
   • slovenski pisatelji
   • rojstne hiše
   • zgodovinski viri
   • urbarji
   • 16.st.
   • urbarji
   • Turjak (Auersperg)
   • Slovene writers
   • homesites
   • historical sources
   • urbaria
   • 16th cent.
   • urbaria
   • Turjak (Auersperg) estate
  • dcterms:abstract
   • The article aims to establish that Primož Trubar (1508-1586), the author of the first Slovene printed book, was not born in Temek mill in Rašica (25 kilometers southeast of Ljubljana), which today is turned into a museum complex, but rather on the property 400 meters away called Šklop mill. The urbaria of the Turjak estate, which date back to 1464 and which have again been made available, reveal that at the time of Trubar's birth only Šklop mill was in his father's possession, whereas Temek mill was for some time run by his relatives on his mother side. Younger urbaria and other sources, such as cadastres, land registers etc. have served to establish the exact location of the mills in Rašica. Turjak (German Auersperg) is the only land estate in the Slovene territory for which urbaria rccords have been well and continually presented, enabling us to compile a historicat survey of property owners for almost every home for nearly the past five and a half centuries. Among other things, urbaria also reveal that Primož Trubar's surname on his fathers side mas Malnar, but that he later chose to take on his mother's surname of Trubar.
   • Prispevek utemeljuje, da se Primož Trubar (1508—1586), avtor prve slovenske knjige, ni mogel roditi v Temkovem mlinu v vasi Rašica (25 km od Ljubljane), v katerem je urejen muzejski kompleks, temveč na približno 400 metrov oddaljeni domačiji Šklopov mlin. Ponovno dostopni urbani gospostva Turjak (od 1464 dalje) so razkrili, da je Trubarjev oče v času Primoževega rojstva posedoval samo ta mlin, v Temkovem mlinu pa so nekaj časa gospodarili le Primoževi sorodniki po materini strani. Natančne lokacije mlinov na Rašici je bilo mogoče dognati ob pomoči mlajših virov: urbarjev, katastrov, zemljiške knjige idr. Na Slovenskem razen Turjaka ni zemljiškega gospostva, za katero bi imeli tako dobro in kontinuirano ohranjeno urbarsko gradivo, ki omogoča sestavo historiata posestnikov domala sleherne domačije za skoraj pet stoletij in pol v preteklost. Urbarji med drugim razkrivajo, da se je Primož Trubar sicer po svojem očetu pisal Malnar, a se je pozneje odločit za materin priimek Trubar.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1038
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf