Slovensko meščansko šolstvo po letu 1918 - do sprejetja zakona o meščanskih šol

Avtor(ji): Maček, Jure
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Avstrijski zakon o osnovnem šolstvu iz leta 1869 je uvedel nov tip šole, to je meščansko šolo. Kot del obvezne šole naj bi nudila obširnejšo, predvsem pa bolj praktično izobrazbo v primerjavi z ljudsko šolo in pri tem upoštevala potrebe obrtnega, trgovskega in kmečkega stanu. Avstrijski sistem izobraževanja je podedovala nova država leta 1918. Njegova največja slabost je bila neenotnost in slaba prehodnost med posameznimi deli sistema. Obstoj meščanske šole je bil potrjen leta 1931 s posebnim zakonom.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11736
  • dcterms:title
   • Slovensko meščansko šolstvo po letu 1918 - do sprejetja zakona o meščanskih šol
  • dcterms:alternative
   • The slovene secondary schooling after 1918 - till the passing of the act on secondary schools
  • dcterms:creator
   • Jure Maček
  • dcterms:subject
   • meščanske šole
   • ljudske šole
   • obvezno izobraževanje
   • enotnost izobraževanja
   • reforme šolskega sistema
   • nižje srednje šole
   • višje srednje šole
   • gimnazije
   • secondary school
   • elementary school
   • compulsory education
   • the unity of education
   • the reform of school system
   • lower secondary school
   • higher secondary school
   • gymnasium
  • dcterms:abstract
   • Secondary school was a new type of school, first introduced by the 1869 Austrian act on elementary schooling. As part of compulsory schooling, it was to provide a broader practical education when compared to elementary school, while all the time considering the current needs of the trade, commerce and peasantry. In 1918, the new country inherited the Austrian educationat system, together with its most apparent weakness, i. e. disunion and poor transition among the individual parts of the system. The existence of secondary school was confirmed by a separate act in 1931.
   • Avstrijski zakon o osnovnem šolstvu iz leta 1869 je uvedel nov tip šole, to je meščansko šolo. Kot del obvezne šole naj bi nudila obširnejšo, predvsem pa bolj praktično izobrazbo v primerjavi z ljudsko šolo in pri tem upoštevala potrebe obrtnega, trgovskega in kmečkega stanu. Avstrijski sistem izobraževanja je podedovala nova država leta 1918. Njegova največja slabost je bila neenotnost in slaba prehodnost med posameznimi deli sistema. Obstoj meščanske šole je bil potrjen leta 1931 s posebnim zakonom.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:869
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf