• Podroben opis

  V pričujočem prispevku smo na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, skušali opisati vzroke ustanovitev in ukinitev obrtne Šole v Kočevju. V drugi polovici devetnajstega stoletja je napredek na industrijskem področju omogočil prodor industrijskih izdelkov na tržišče. Ti so izpodrinili domačo obrt in vplivali na njeno nazadovanje ali celo propad. V gospodarsko manj razvitih deželah so skušali uničujoč vpliv zajeziti na razne načine. Ena izmed mnogih možnosti je bila v organizaciji kvalitetnejšega obrtnega šolstva. Usodnega zaostajanja domače obrti pa z ustanavljanjem omenjenih šol marsikje niso ublažili. Kočevska šola je ena izmed mnogih, ki ni izpolnila pričakovanj vseh zainteresiranih, saj ni bila kos novim gospodarskim izzivom tedanjega časa, kljub močnemu interesu posameznikov.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11735
  • dcterms:title
   • Šola za lesno stroko v Kočevju
  • dcterms:alternative
   • Craft school of wood work in Kočevje
  • dcterms:creator
   • Aleksandra Serše
  • dcterms:subject
   • Kočevje
   • šolstvo
   • obrtno šolstvo
   • obrtnonadaljevalno šolstvo
   • teoretični in praktični pouk
   • obdelava lesa
   • rezbarjenje
   • struženje
   • pletenje košev
   • mizarjenje
   • domača obrt
   • Kočevje
   • educational sistem
   • trade shools and continuation trade schools
   • theoretical and practical lesson
   • wood working
   • wood carving
   • wood turning
   • bascet wattling
   • joinering
   • trade cottage
  • dcterms:abstract
   • Based on the archives kept by the Archives of the Republic of Slovenia, the author attempts to explain the reasons for the foundation and the eventual abolishment of the craft school in Kočevje. Industry saw considerable progress in the second half of the 19th century. Industrial products made their way into the market, replacing traditional craft trade and contributing to its regression or even downfall. In less economically developed countries, there were many attempts to cushion the devastating effect of this new phenomenon by organizing quality craft schools. Despite their efforts, the fatal lagging behind of the craft trade was at times impossible to prevent. Regardless of the strong interests of certain individuals, the school in Kočevje was one of many that did not fulfill the expectations of those concerned since it failed to be a match for the new economic challenges of the tirne.
   • V pričujočem prispevku smo na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, skušali opisati vzroke ustanovitev in ukinitev obrtne Šole v Kočevju. V drugi polovici devetnajstega stoletja je napredek na industrijskem področju omogočil prodor industrijskih izdelkov na tržišče. Ti so izpodrinili domačo obrt in vplivali na njeno nazadovanje ali celo propad. V gospodarsko manj razvitih deželah so skušali uničujoč vpliv zajeziti na razne načine. Ena izmed mnogih možnosti je bila v organizaciji kvalitetnejšega obrtnega šolstva. Usodnega zaostajanja domače obrti pa z ustanavljanjem omenjenih šol marsikje niso ublažili. Kočevska šola je ena izmed mnogih, ki ni izpolnila pričakovanj vseh zainteresiranih, saj ni bila kos novim gospodarskim izzivom tedanjega časa, kljub močnemu interesu posameznikov.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:869
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf