Zapuščina ljubljanskega škofa Žiga Krištofa Herbersteina (1644-1716) v benediktinskem samostanu sv. Petra v Perugii

Avtor(ji): Sitar, Mateja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek predstavlja nove raziskovalne izsledke, ki dodatno osvetljujejo slabo poznano osebnost nekdanjega ljubljanskega škofa Žiga Krištofa Herbersteina (1644—1716), ki se je leta 1701 upokojil in preselil iz Ljubljane v Perugio. V benediktinskem samostanu sv. Petra v Perugii smo naleteli na izredno pomembni najdbi — škofov portret in zapuščino, ki jo predstavljajo: škofova korespondenca, lastnoročni seznam imetja in knjig, računske knjige, dovoljenja, pontifikalni dokumenti, naslovljeni na škofa, osnutek oporoke, ... itd. Večkrat je kot prebivalec samostanske skupnosti omenjen tudi v raznih spisih, inventarnih knjigah, v tekstih benediktinskih patrov arhivarjev, ki so skozi stoletja urejali in proučevali bogato arhivsko gradivo samostana. V razpravi so zaradi aktualne razstave Upodobitve ljubljanskih škofov (2007) objavljeni prvi najnovejši raziskovalni izsledki, ki orisujejo škofovo življenje in smrt v Perugii.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11734
  • dcterms:title
   • Zapuščina ljubljanskega škofa Žiga Krištofa Herbersteina (1644-1716) v benediktinskem samostanu sv. Petra v Perugii
  • dcterms:alternative
   • The personal legacy of the Ljubljana bishop Žiga Krištof Herberstein (1644-1716) in the Benedictine monastery of St. Peter in Perugia
  • dcterms:creator
   • Mateja Sitar
  • dcterms:subject
   • Herberstein, Žiga Krištof
   • ljubljanski škofi
   • portreti
   • zapuščine
   • arhivi
   • grobovi
   • nagrobniki
   • benediktinski samostan sv. Petra
   • cerkev sv. Petra
   • Perugia
   • Žiga Krištof Herberstein
   • the bishop of Ljubljana
   • portrait
   • personal legacy
   • archive
   • grave
   • tombstone
   • the Benedictine monastery of St. Peter
   • the Church of St. Peter
   • Perugia
  • dcterms:abstract
   • The study gives an account of the new research finds that shed some additional light on the rather unfamiliar personality of Žiga Krištof Herberstein (1644—1716), the former Ljubljana bisbop, who in 1701 retired and moved from Ljubljana to Perugia. In the Benedictine monastery of St. Peter in Perugia, we stumbled upon two discoveries of utmost importance — the first one was the bishops portrait and the second was his written legacy in the form of his correspondence, handwritten list of property and books, account books, permits, pontifical documents addressed to the bisbop, the draft of his last will etc. As a member of the monastery community, he was frequently mentioned in various files, inventories, and texts compiled by the Benedictine monks, who over the centuries were diligently arranging and studying the rich archives of the monastery. In view of the current exhibition Portraits of the Bishops of Ljubljana (2007), the author publishes the most recent research discoveries that outline the bisbop's life and his death in Perugia.
   • Prispevek predstavlja nove raziskovalne izsledke, ki dodatno osvetljujejo slabo poznano osebnost nekdanjega ljubljanskega škofa Žiga Krištofa Herbersteina (1644—1716), ki se je leta 1701 upokojil in preselil iz Ljubljane v Perugio. V benediktinskem samostanu sv. Petra v Perugii smo naleteli na izredno pomembni najdbi — škofov portret in zapuščino, ki jo predstavljajo: škofova korespondenca, lastnoročni seznam imetja in knjig, računske knjige, dovoljenja, pontifikalni dokumenti, naslovljeni na škofa, osnutek oporoke, ... itd. Večkrat je kot prebivalec samostanske skupnosti omenjen tudi v raznih spisih, inventarnih knjigah, v tekstih benediktinskih patrov arhivarjev, ki so skozi stoletja urejali in proučevali bogato arhivsko gradivo samostana. V razpravi so zaradi aktualne razstave Upodobitve ljubljanskih škofov (2007) objavljeni prvi najnovejši raziskovalni izsledki, ki orisujejo škofovo življenje in smrt v Perugii.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:869
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf