Varstvo osebnih podatkov pri vpogledu v osebne dosjeje nekdanje SDV

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  V članku opredeljujem pomen varstva osebnih podatkov kot ustavno opredeljene pravice in pravno ureditev te tematike v Sloveniji in primerjalno v Evropi v zvezi z vpogledom v osebne dosjeje nekdanje službe državne varnosti. V Sloveniji je gradivo predhodnikov Slovenske obveščevalno varnostne agencije, ki je nastalo do leta 1990 v skladu z zakonodajo vključeno v arhivske fonde Arhiva Republike Slovenije, tam pa je dostopno osebam, na katere se nanaša, oziroma tistim, ki izkažejo pravni interes v skladu z zakonodajo (Zakon o žrtvah vojnega nasilja. Zakon o denacionalizaciji, Zakon o popravi političnih krivic).

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11732
  • dcterms:title
   • Varstvo osebnih podatkov pri vpogledu v osebne dosjeje nekdanje SDV
  • dcterms:alternative
   • Personal data protection in accessing personal files of the former National Security Agency
  • dcterms:creator
   • Ljuba Dornik Šubelj
  • dcterms:subject
   • varstvo osebnih podatkov
   • osebni dosjeji
   • občutljivi osebni podatki
   • javni interes
   • pravni interes
   • personal data protection
   • personal files
   • sensitive personal data
   • public interest
   • legal interest
  • dcterms:abstract
   • The article discusses the importance of personal data protection as constitutionally defined right and legal regulation of this issue in Slovenia as compared to Europe in regard to accesing personal files of former nationat security Agency. Records created by predecessors of the Slovene Intelligence and Security Agency prior to 1990 were to accordance with Slovene legislation transfered to the Archives of the Republic of Slovenia. As such they are accesible to persons to whom they relate, or to those that prove legal interes based on legal ground (Victims of War Violence Act, Act on Denacionalisation. Redressing of political Injustices Act).
   • V članku opredeljujem pomen varstva osebnih podatkov kot ustavno opredeljene pravice in pravno ureditev te tematike v Sloveniji in primerjalno v Evropi v zvezi z vpogledom v osebne dosjeje nekdanje službe državne varnosti. V Sloveniji je gradivo predhodnikov Slovenske obveščevalno varnostne agencije, ki je nastalo do leta 1990 v skladu z zakonodajo vključeno v arhivske fonde Arhiva Republike Slovenije, tam pa je dostopno osebam, na katere se nanaša, oziroma tistim, ki izkažejo pravni interes v skladu z zakonodajo (Zakon o žrtvah vojnega nasilja. Zakon o denacionalizaciji, Zakon o popravi političnih krivic).
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:869
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf