• Podroben opis
  Članek prikazuje, kako so nekatere države Evropske unije uredile dostop do javnega arhivskega gradiva. Poleg veljavne slovenske ureditve je prikazana ureditev v državah, v katerih ima demokracija dolgo tradicijo (Švedska, Nizozemska), kakor tudi ureditev v nekaterih novejših državah članicah EU, v katerih so delovale represivne tajne službe (npr. Madžarska, Litva). Poudarek je na predpisih s področja arhivistike, deloma pa so omenjene tudi določbe sorodnih področij oziroma je opisan odnos med arhivsko zakonodajo in npr. predpisi v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja. Kratko so navedeni poglavitni akti Evropske unije in Sveta Evrope, ki urejajo arhivistiko, zlasti pa dostop do arhivskega gradiva.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11731
  • dcterms:title
   • Dostop do javnega arhivskega gradiva v nekaterih državah Evropske unije
  • dcterms:alternative
   • Access to the public archives in some EU Member States
  • dcterms:creator
   • Marjana Križaj
  • dcterms:subject
   • arhivi
   • Evropska unija
   • Svet Evrope
   • javno arhivsko gradivo
   • arhivska zakonodaja
   • dostop do arhivskega gradiva
   • tajni podatki
   • osebni podatki
   • rok nedostopnosti
   • varstvo osebnih podatkov
   • informacije javnega značaja
   • archival institutions
   • the European Union
   • the Council of Europe
   • public archives
   • archival legislation
   • access to archives
   • secret data
   • personal data
   • closure period
   • personal data protection
   • public information
  • dcterms:abstract
   • The article focuses on the arrangements made by some of the EU Member States in relation to the access to public archives. In addition to presenting the Slovene policies on the matter in question, the author also discusses how such access is arranged in countries with long-established democratic tradition (Sweden, the Netherlands), as well as in some of the recent Member States of the EU (Hungary, Lithuania), where secret repressive services were once active. While placing the main emphasis on archival regulations, the author focuses some of her attention to regulations in related fields of expertise as well. Thus, archival legislation is described in connection with other legislations, such as that governing the public Information access. There is a brief listing of major acts adopted by the European Union and the Council of Europe that cover the field of archival science, in particular the access to public archives.
   • Članek prikazuje, kako so nekatere države Evropske unije uredile dostop do javnega arhivskega gradiva. Poleg veljavne slovenske ureditve je prikazana ureditev v državah, v katerih ima demokracija dolgo tradicijo (Švedska, Nizozemska), kakor tudi ureditev v nekaterih novejših državah članicah EU, v katerih so delovale represivne tajne službe (npr. Madžarska, Litva). Poudarek je na predpisih s področja arhivistike, deloma pa so omenjene tudi določbe sorodnih področij oziroma je opisan odnos med arhivsko zakonodajo in npr. predpisi v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja. Kratko so navedeni poglavitni akti Evropske unije in Sveta Evrope, ki urejajo arhivistiko, zlasti pa dostop do arhivskega gradiva.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:869
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf