Arhivi v virtualnem svetu

Archive in der virtuellen Welt

Avtor(ji): Aigner, Thomas
Jezik: nemški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Od nadaljnje razširitve internela na začetku develdesetih let prejšnjega stoletja je nastal paralelni svet, ki bliskovito raste in za katerega ni mogoče predvideti, kam se bo dolgoročno razvijal. Če je na začetku bilo videti, da je možno, da ta proces ne bo zadeval ravno vsakega, se vedno bolj naznanja, da ta novi virtualni svet v svetovnem podatkovnem omrežju ne dela nobenih izjem. Medtem ko so si knjižnice s katalogi že davno utrdile svoj položaj na tem področju, so arhivi šele polagoma v zadnjih lelih začeli iskati tudi tukaj svoj prostor. Pričujoči prispevek se posveča vprašanju, katere so bistvene značilnosti, ki veljajo za arhive v virtualnem svetu. Izhajajoč iz predvsem laslnih izkušenj, sledita kratka analiza obstoječe situacije in obravnavanje bodočega razvoja.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11730
  • dcterms:title
   • Arhivi v virtualnem svetu
   • Archive in der virtuellen Welt
  • dcterms:alternative
   • Archives in the virtual world
  • dcterms:creator
   • Thomas Aigner
  • dcterms:subject
   • arhivska znanost
   • digitalizacija
   • internet
   • podatkovne baze
   • archival science
   • digitasation
   • internet
   • database
  • dcterms:abstract
   • Since the early 90ies of 20th c. there has been arising a new world in the internet, which has alreaely become a real parallel world. Noboby can be excepted from this area, also not archives and libriaries. While it seems, that libraries have alreaely found their position in this virtual world, archives seem to be not so far. The article wants to discuss the special issues and the future of archives in this new area, based on the authors' experiences.
   • Od nadaljnje razširitve internela na začetku develdesetih let prejšnjega stoletja je nastal paralelni svet, ki bliskovito raste in za katerega ni mogoče predvideti, kam se bo dolgoročno razvijal. Če je na začetku bilo videti, da je možno, da ta proces ne bo zadeval ravno vsakega, se vedno bolj naznanja, da ta novi virtualni svet v svetovnem podatkovnem omrežju ne dela nobenih izjem. Medtem ko so si knjižnice s katalogi že davno utrdile svoj položaj na tem področju, so arhivi šele polagoma v zadnjih lelih začeli iskati tudi tukaj svoj prostor. Pričujoči prispevek se posveča vprašanju, katere so bistvene značilnosti, ki veljajo za arhive v virtualnem svetu. Izhajajoč iz predvsem laslnih izkušenj, sledita kratka analiza obstoječe situacije in obravnavanje bodočega razvoja.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:869
  • dcterms:language
   • deu
  • dcterms:isPartOf