Okrožna kot trgovska sodišča 1850-1941

Avtor(ji): Bukošek, Metka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Okrožno sodišče kot trgovsko sodišče v Celju je bilo ustanovljeno po letu 1850. Pokrivalo je sodno območje Okrožnega sodišča v Celju. Sprva je bilo teritorialno zelo obsežno. Konec 19. slolelja je bilo z izločitvijo večjega dela celjskega sodnega teritorija ustanovljeno Okrožno sodišče v Mariboru, ki je delovalo tudi kot trgovsko sodišče. Tako so vodili do lela 1898 stare trgovske registre za skoraj celolen del Štajerske, po tem letu pa samo za novo sodno območje Okrožnega sodišča v Celju.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11727
  • dcterms:title
   • Okrožna kot trgovska sodišča 1850-1941
  • dcterms:alternative
   • District courts acting as commercial courts 1850-1941
  • dcterms:creator
   • Metka Bukošek
  • dcterms:subject
   • Okrožno sodišče kot trgovsko sodišče
   • Celje
   • sodišča
   • sodni red
   • stečaji
   • podjetja
   • firme
   • District Court as Commercial Court
   • Celje
   • judicial regulations
   • bankruptcy
   • company
   • firm
  • dcterms:abstract
   • The district cort in Celje that was also a commericial court was founded in 1850 and covered Ih, judicial area of Celje District Court. At first the therritory under its jurisdiction was vast but by the end of the 19th century, Maribor District Court that was a commercial court as well was founded by eliminating major part of Celje judicial territory. Thus, Celje District Court had been in charge of keeping old trades dictionaries for the entire territory of Styria till 1898, but after that it covered only the new judicial area of Celje District Court.
   • Okrožno sodišče kot trgovsko sodišče v Celju je bilo ustanovljeno po letu 1850. Pokrivalo je sodno območje Okrožnega sodišča v Celju. Sprva je bilo teritorialno zelo obsežno. Konec 19. slolelja je bilo z izločitvijo večjega dela celjskega sodnega teritorija ustanovljeno Okrožno sodišče v Mariboru, ki je delovalo tudi kot trgovsko sodišče. Tako so vodili do lela 1898 stare trgovske registre za skoraj celolen del Štajerske, po tem letu pa samo za novo sodno območje Okrožnega sodišča v Celju.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:869
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf