Pečat in grb trga Središče ob Dravi

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica ugotavlja, da se s heraldiko in sfragistiko v arhivih ukvarja manjše število arhivistov, vendar do sedaj obe področji nista bili deležni kake večje pozornosti. Glede na potrebe in zanimanje javnosti (saj sem sodijo občinski grbi ter vodenje registra občinskih grbov pri Arhivu Republike Slovenije) pa bo nujno tej problematiki posvetiti več pozornosti. Problem je predrtavljen ob primeru na novo nastale občine Središče ob Dravi in njenega grba. Središče ob Dravi je kot trška občina uporabljalo svoj grb; znane so njegova podoba in barve, listina o grbu pa kraju ni bila izdana. V času, ko so bili lastniki Središča ormoški lastniki Szekelyi, je trg dobil (1564.) pečat, na katerem je upodobljen grb Središča. Grb je bil v literaturi večkrat na različne načine predrtavljen in intapretiran. Nastaja dilema, kako in na kak način sme stroka vplivati na ohranitev zgodovinskega grba.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11725
  • dcterms:title
   • Pečat in grb trga Središče ob Dravi
  • dcterms:alternative
   • The seal and coat of arms of the Središče ob Dravi market town
  • dcterms:creator
   • Marija Hernja Masten
  • dcterms:subject
   • grbi
   • pečati
   • sfragistika
   • heraldika
   • grb Središča ob Dravi
   • coat of arms
   • seal
   • sphragistics
   • heraldry
   • coat of arms of Središče ob Dravi
  • dcterms:abstract
   • The author points out that the number of archivists who cover the fields of heraldry and sphragisites is rather low and that professional staff has so far never really paid much attention to both areas of expertise. However, due to the increased public need and interest (among the things included here are municipal coats of arms, keeping record of municipal coats of arms at the Arthives of the Republic of Slovenia), it has become increasingly apparent that more of our attentlion will need to be devoted to both of the subjects in question. The article provides an example of the newly founded community of Središče ob Dravi and its coat of arms. SrediIče ob Dravi was a market town community and had its own coat of arms. Although its features and colours are known, the actual document on the coat of arms being awarded to the market town of Središče ob Dravi was never issued. In 1564, when the owners of Središče were the Szekely family, who also owned the Ormož Castle, the market town got its seal, which depicted the image of the Središče ob Dravi arms and through time ecountered numerous interpretatians and presentations in literature. The author also tackles a dilemma of how and to what extent the science is allowed and permilted to affect the preservation of a historical coat of arms.
   • Avtorica ugotavlja, da se s heraldiko in sfragistiko v arhivih ukvarja manjše število arhivistov, vendar do sedaj obe področji nista bili deležni kake večje pozornosti. Glede na potrebe in zanimanje javnosti (saj sem sodijo občinski grbi ter vodenje registra občinskih grbov pri Arhivu Republike Slovenije) pa bo nujno tej problematiki posvetiti več pozornosti. Problem je predrtavljen ob primeru na novo nastale občine Središče ob Dravi in njenega grba. Središče ob Dravi je kot trška občina uporabljalo svoj grb; znane so njegova podoba in barve, listina o grbu pa kraju ni bila izdana. V času, ko so bili lastniki Središča ormoški lastniki Szekelyi, je trg dobil (1564.) pečat, na katerem je upodobljen grb Središča. Grb je bil v literaturi večkrat na različne načine predrtavljen in intapretiran. Nastaja dilema, kako in na kak način sme stroka vplivati na ohranitev zgodovinskega grba.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:869
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf