Arhiv samostana Rein, zakladnica gradiva za slovensko zgodovino

Avtor(ji): Mlinarič, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Avtor prispevka predstavi arhiv in gradivo najstarejšega, še danes poseljenega cistercijanskega samostana Rein pri Gradcu (ustanovljen 1129), ki se ponaša z največjim privatnim arhivom v srednji Evropi. V ohranjenem gradivu se odraža dejavnost samostana, katerega predstojniki so kot generalni vikarji imeli nadzor nad podrejenimi samostani (tudi nad Stiškim in Kostanjeviškim samostanom), in njegova gospodarska dejavnost kot velikega zemljiškega posestnika tudi s posestjo na slovenskem Štajerskem in na Dolenjskem (od 13. stoletja naprej). Avtor predstavi gradivo v treh osnovnih kategorijah: listine, knjige (rokopise) in spise, v katerih je tudi gradivo za proučevanje naše preteklosti. Na koncu pa avtor podaja regeste listinskega gradiva (74 originalnih listin, prepisov ali regestov listin), od katerih je 22 doslej neobjavljenih originalnih listin ter 10 prepisov ali regestov listin. Neobjavljeno gradivo se nanaša skoraj izključno na reinske vinograde pri Ljutomeru in Gornji Radgoni.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11696
  • dcterms:title
   • Arhiv samostana Rein, zakladnica gradiva za slovensko zgodovino
  • dcterms:creator
   • Jože Mlinarič
  • dcterms:subject
   • arhivistika
   • arhivi
   • cistercijani
   • samostani
   • arhivsko gradivo
   • zgodovinski viri
   • Rein (Gradec)
   • Avstrija
   • 13./17.st.
   • archivistics
   • archives
   • Cistercians
   • monasteries
   • archive material
   • historical sources
   • Rein (Graz)
   • Austria
   • Österreich
   • 13th/17th cent.
  • dcterms:abstract
   • In the paper, the author presents the archive and the records of the Rein Monastery; the oldest still exsisting Cistercian monastery, which was founded in 1129 and houses the largest private archive in Central Europe. The preserved records mirror the activities of the Monastery, whose superiors as vicars general had control over subordinate monasteries (among others also over the monasteries of Stična and Kostanjevica). The records also shed light on the monastery's economy, considering its role as a large land owner whose property from 13th century on extended all the way to the Slovene Styria and Lower Carniola as well. The records, among which many can be used for the study of the Slovene past, are presented in three basic categories: charters, books (manuscripts) and documents. At the end, the author provides regests of chariers (74 original charters, transcripts or regests), of which 22 original charters and 10 transcripts or regests have up to now never been published and deal almost exclusively with the Rein vineyards near Ljutomer and Gornja Radgona.

   • Avtor prispevka predstavi arhiv in gradivo najstarejšega, še danes poseljenega cistercijanskega samostana Rein pri Gradcu (ustanovljen 1129), ki se ponaša z največjim privatnim arhivom v srednji Evropi. V ohranjenem gradivu se odraža dejavnost samostana, katerega predstojniki so kot generalni vikarji imeli nadzor nad podrejenimi samostani (tudi nad Stiškim in Kostanjeviškim samostanom), in njegova gospodarska dejavnost kot velikega zemljiškega posestnika tudi s posestjo na slovenskem Štajerskem in na Dolenjskem (od 13. stoletja naprej). Avtor predstavi gradivo v treh osnovnih kategorijah: listine, knjige (rokopise) in spise, v katerih je tudi gradivo za proučevanje naše preteklosti. Na koncu pa avtor podaja regeste listinskega gradiva (74 originalnih listin, prepisov ali regestov listin), od katerih je 22 doslej neobjavljenih originalnih listin ter 10 prepisov ali regestov listin. Neobjavljeno gradivo se nanaša skoraj izključno na reinske vinograde pri Ljutomeru in Gornji Radgoni.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:870
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf