Poslovanje okrajnih sodišč na primeru poslovnikov iz leta 1897 in 1933

Avtor(ji): Bukošek, Metka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Okrajna sodišča so izvrševala sodno oblast na prvi stopnji. Njihovo delovanje so urejali sodni poslovniki, ti pa so se v preteklih desetletjih večkrat spreminjali. Seveda so spremembe vezane na različna zgodovinska dogajanja. Predvsem smo priča razpadom držav in družbenih ureditev. Posledica so razlike v razvoju pravosodja in njegovega poslovanja. V prispevku sta v ospredju dva poslovnika, ki sta močno zaznamovala sistem poslovanja okrajnih sodišč.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11692
  • dcterms:title
   • Poslovanje okrajnih sodišč na primeru poslovnikov iz leta 1897 in 1933
  • dcterms:creator
   • Metka Bukošek
  • dcterms:subject
   • okrajna sodišča
   • sodni poslovniki
   • vpisniki
   • imeniki
   • roki hrambe
   • stečaji
   • podjetja
   • firme
   • local court
   • rules of court
   • registers
   • directoty of persons
   • retention periods
   • bankruptcy
   • company
   • firm
  • dcterms:abstract
   • Local courts exercised their judicial power as courts of the first instance. Their operations were regulated by the rules of court, which had over the decades been subjects to frequent changes. Such changes were brought about mostly by specific historical events, predominantly disintegration of states and social order that in turn influenced the development of judiciary and its rules. In the article, the author draws attention to two rules of court that had a profound effect on the system of local court operations.
   • Okrajna sodišča so izvrševala sodno oblast na prvi stopnji. Njihovo delovanje so urejali sodni poslovniki, ti pa so se v preteklih desetletjih večkrat spreminjali. Seveda so spremembe vezane na različna zgodovinska dogajanja. Predvsem smo priča razpadom držav in družbenih ureditev. Posledica so razlike v razvoju pravosodja in njegovega poslovanja. V prispevku sta v ospredju dva poslovnika, ki sta močno zaznamovala sistem poslovanja okrajnih sodišč.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:870
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf