• Podroben opis
  13. marca 1848 je na Dunaju izbruhnila revolucija. V sodelovanju s stanovskim centralnim odborom je izdelala vlada, posebno notranji minister Franz baron Pillersdorf ustavo, ki je 25. 4. 1848 stopila v veljavo. Razširjeni deželni stanovi so se reorganizirali v provizorične deželne zbore, največ pa so se ukvarjali z zemljiško odvezo. Državni zbor je izglasoval Zakon o zemljiški odvezi ter pripravljal ustavni osnutek. Vendar je novi cesar Franc Jožef marca 1849 sankcioniral državno ustavo, ki jo je predložil ministrski svet, državni zbor pa razpustil. Sledila je velika sprememba državne ureditve.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11690
  • dcterms:title
   • Začetki ustavnosti na Slovenskem
  • dcterms:creator
   • Jože Žontar
  • dcterms:subject
   • marčna revolucija
   • 1848
   • zemljiška odveza
   • razširjeni deželni stanovi
   • provizorični deželni zbori
   • Pillersdorfova ustava
   • Kroměřiški ustavni osnutek
   • marčna ustava 1849
   • nova organizacija oblasti
   • Kranjska
   • Koroška
   • Štajerska
   • Istra
   • Goriško-Gradiščanska
   • Trst
   • March Revolution 1848
   • land redemption
   • enlarged provincial diets
   • provisional provincial diets
   • Pillersdorf constitution
   • Kromeriz draft constitution
   • March Constitution 1849
   • authority reorganization
   • Carniola
   • Carinthia
   • Styria
   • Istria
   • Gorizia-Burgenland
   • Trieste
  • dcterms:abstract
   • On March 13, 1848, the revolution erupted in Vienna. The government, especially Franz Baron Pillersdorf, the Minister of the Interior, in cooperation with the estate central committee, drafted a constitution that took effect on April 25, 1848. The enlarged provincial estates reorganized in to provisional provincial diets and spent most of their time dealing with the issue of land redemption. The imperial diet (Reichstag) voted for the land redemption act and was involved in dravving up a draft constitution but in March 1849, Franz Joseph, the new emperor, ratified the imperial constitution that had been submitted by the council of ministers and dissolved the imperial diet. This marked the beginning of a major change in the state organization.
   • 13. marca 1848 je na Dunaju izbruhnila revolucija. V sodelovanju s stanovskim centralnim odborom je izdelala vlada, posebno notranji minister Franz baron Pillersdorf ustavo, ki je 25. 4. 1848 stopila v veljavo. Razširjeni deželni stanovi so se reorganizirali v provizorične deželne zbore, največ pa so se ukvarjali z zemljiško odvezo. Državni zbor je izglasoval Zakon o zemljiški odvezi ter pripravljal ustavni osnutek. Vendar je novi cesar Franc Jožef marca 1849 sankcioniral državno ustavo, ki jo je predložil ministrski svet, državni zbor pa razpustil. Sledila je velika sprememba državne ureditve.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:870
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf