Zbornica izvršiteljev Slovenije kot ustvarjalka arhivskega gradiva

Avtor(ji): Melik, Jelka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Zbornica izvršiteljev je zelo mlada ustanava, saj je nastala šele ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja kot posledica nove ureditve izvršilnega postopka v Republiki Sloveniji. Zakon o izvršbi in zavarovanju določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršilev terjatev na podlagi izvršnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službi izvršitelja. Izvršitelji z območja Republike Slovenije se obvezno združujejo v Zbornico izvršiteljev, katere sedež je v Ljubljani. Zaščititi moramo predvsem dokumente, za katere domnevamo, da nam bodo odstrli neko važno področje družbenega življenja, ki ima opraviti s stiskami ljudi, predvsem z revščino.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11667
  • dcterms:title
   • Zbornica izvršiteljev Slovenije kot ustvarjalka arhivskega gradiva
  • dcterms:creator
   • Jelka Melik
  • dcterms:subject
   • arhivsko gradivo
   • dokumentarno gradivo
   • izvršitelji
   • zbornica izvršiteljev
   • navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva
   • archives
   • documents
   • executors
   • Chamber of Executors
   • instruction for the selection of public archives from documents
  • dcterms:abstract
   • Founded as late as the end of the 1990s, the Slovenian Chamber of Execulors is a very young institution. It was established as an outcome of the new regulatin of execution proceeding in the Republic of Slovenia. Execution and Insurance Act determines the rules of the proceedings according to which the courts carry out compulsory execution of claims based on executory title and authentic documents. The Act also delermines the rules for the securing of claims and regulates the service of the executor. Executors in the Republic of Slovenia are under the obligation to join the Chamber of Executors situated in Ljubljana. As archivists, we need to focus on preserving documents for which we assum will unveil important areas of social life dealing with people's distress, mostly poverty.
   • Zbornica izvršiteljev je zelo mlada ustanava, saj je nastala šele ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja kot posledica nove ureditve izvršilnega postopka v Republiki Sloveniji. Zakon o izvršbi in zavarovanju določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršilev terjatev na podlagi izvršnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službi izvršitelja. Izvršitelji z območja Republike Slovenije se obvezno združujejo v Zbornico izvršiteljev, katere sedež je v Ljubljani. Zaščititi moramo predvsem dokumente, za katere domnevamo, da nam bodo odstrli neko važno področje družbenega življenja, ki ima opraviti s stiskami ljudi, predvsem z revščino.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1001
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf