Gospodarska sodišča in njihovo poslovanje

Avtor(ji): Bukošek, Metka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Okrožna gospodarska sodišča so bila ustanovljena kot redna sodišča. Njihova naloga je bila odločanje o gospodarskih sporih ter drugih pomembnih gospodarskih zadevah. Najvišje gospodarsko sodišče je bilo vrhovno gospodarsko sodišče, ki je delovalo na državni ravni, sledila so mu višje gospodarsko sodišče na republiški ravni in okrožna gospodarska sodišča za območje več okrajev in mesta. Sistem poslovanja je bil enak poslovanju rednih sodišč. Njihovo delovanje so urejali sodni poslovniki, ti pa so se v preteklih desetletjih spreminjali.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11665
  • dcterms:title
   • Gospodarska sodišča in njihovo poslovanje
  • dcterms:creator
   • Metka Bukošek
  • dcterms:subject
   • okrajna gospodarska sodišča
   • sodni poslovniki
   • vpisniki
   • imeniki
   • stečaji
   • podjetja
   • firme
   • registracija
   • district commercial courts
   • rules of court
   • registers
   • directories of persons
   • bankruptry
   • companies
   • firms
   • registration
  • dcterms:abstract
   • District commercial courts were founded as ordinary courts of low. Their duty was to take decisions in business disputes and other important commercial matters. The highes ranking commercial court was the supreme commercial court which operated on a national level. There followed the higher commercial courI operating on the level of the individual republic, and the district commercial courts operating for the territory of several counties and towns. Commercial courts operated in the same manner as ordinary courts of law. Their activities were regulated by rules of court which were subjected to numerous changes during the past decades.
   • Okrožna gospodarska sodišča so bila ustanovljena kot redna sodišča. Njihova naloga je bila odločanje o gospodarskih sporih ter drugih pomembnih gospodarskih zadevah. Najvišje gospodarsko sodišče je bilo vrhovno gospodarsko sodišče, ki je delovalo na državni ravni, sledila so mu višje gospodarsko sodišče na republiški ravni in okrožna gospodarska sodišča za območje več okrajev in mesta. Sistem poslovanja je bil enak poslovanju rednih sodišč. Njihovo delovanje so urejali sodni poslovniki, ti pa so se v preteklih desetletjih spreminjali.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1001
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf