Ubožne ustanove v Kopru in njihova skrb za zdravje prebivalstva od 13. do začetka 20. stoletja

Avtor(ji): Bonin, Zdenka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Organizirano skrb za zdravstveno stanje ljudi je v Kopru mogoče spremljati vsaj od 13. sloletja dalje. Na vhodu v mesto je bil že lela 1262 poslavben špital sv. Nazarija, v katerem so našli zavetje romarji, mestni revežij, pohabljeni, od rojstva prizadeti posamezniki, najdenčki in oboleli, v 14. stoletju pa je Marco Trivisano v Zubenagi uredil še zavetišče za siromašne ženske. Mesto je imelo zdravnika in kirurga; oba sta morala biti vsako lelo potrjena v velikem svetu. Za obubožane prebivalce mesta so skrbeli tudi laične bratovščine in redovniki, zlasti serviti sv. Marije. Francozi so namesto ukinjenih bratovščin, ki so da tedaj skrbele za ubožne ustanove, ustanovili dobrodeIno kongregacijo. Mestni špilal (prikIjučili so mu ubožnico sv. Antona) so lela 1810 preselili v poslopje opuščenega servitskega samoslana. Okrajni zdravnik Giovanni Andrea de Manzoni je sredi 19. sloletja pripravil pravilnik mestne bolnišnice. Poleg revežev iz celolnega koprskega zaledja je sprejemala tudi bolnike. Leta 1886 so zaradi težav, ki jih je občina imela z upravljanjem bolnišnice, skrb za bolnike zaupali Frančiškovim tretjerednicam. Te so v mestu ostale do leta 1915.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11664
  • dcterms:title
   • Ubožne ustanove v Kopru in njihova skrb za zdravje prebivalstva od 13. do začetka 20. stoletja
  • dcterms:creator
   • Zdenka Bonin
  • dcterms:subject
   • zdravstvena oskrba
   • špital sv. Nazarija
   • špital sv. Marka
   • servitski samostani
   • sirotišnice
   • ubožne ustanove
   • mestne bolnišnice
   • bolnišnična dejavnost
   • Koper
   • medical care
   • hospital of St. Nazarius
   • hospilal of St. Mark
   • Servile monastery
   • orphanages
   • town hospitals
   • hospital services
   • Koper
  • dcterms:abstract
   • ln Koper, organized health care services for the population can be traced back to as early as the 13th century. Already in 1262, there was a hospital dedicated to St. Nazarius at the entrance of the town, in which pilgrims, cripples, foundlings, the poor, the sick and the handicapped since birth could take shelter. ln the 14th century, a shelter for the impoverished women was also founded in Zubenaga by Marco Trivisano. The town had a municipal doctor and a surgeon who needed to be certifted yearly by the Greal Town Council. Laic fraternities and priests - Servants of Mary in particular - also provided for the poor of the town. Fraternities that had up to the time of the Illyrian Provinces taken care of the poor-houses were abolished by the French administration and instead a charity congregation was founded. ln 1810, the French also moved the town hospital, to which the poor-house of St. Andrew had been joined, into the building of the abolished Servite monestery. Preserved from the mid-19th century is a book of regulations of the town hospital prepared by the district physician Giovanni Andrea de Manzoni. The hospital admited the patients as well as the poor from the entire Koper hinterland. Due to some troubles experienced by the municipality in the management of the hospital, the care for the patients was in 1886 entrusted to Franciscan Tertiaries, who remained in Koper tiII 1915.
   • Organizirano skrb za zdravstveno stanje ljudi je v Kopru mogoče spremljati vsaj od 13. sloletja dalje. Na vhodu v mesto je bil že lela 1262 poslavben špital sv. Nazarija, v katerem so našli zavetje romarji, mestni revežij, pohabljeni, od rojstva prizadeti posamezniki, najdenčki in oboleli, v 14. stoletju pa je Marco Trivisano v Zubenagi uredil še zavetišče za siromašne ženske. Mesto je imelo zdravnika in kirurga; oba sta morala biti vsako lelo potrjena v velikem svetu. Za obubožane prebivalce mesta so skrbeli tudi laične bratovščine in redovniki, zlasti serviti sv. Marije. Francozi so namesto ukinjenih bratovščin, ki so da tedaj skrbele za ubožne ustanove, ustanovili dobrodeIno kongregacijo. Mestni špilal (prikIjučili so mu ubožnico sv. Antona) so lela 1810 preselili v poslopje opuščenega servitskega samoslana. Okrajni zdravnik Giovanni Andrea de Manzoni je sredi 19. sloletja pripravil pravilnik mestne bolnišnice. Poleg revežev iz celolnega koprskega zaledja je sprejemala tudi bolnike. Leta 1886 so zaradi težav, ki jih je občina imela z upravljanjem bolnišnice, skrb za bolnike zaupali Frančiškovim tretjerednicam. Te so v mestu ostale do leta 1915.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1001
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf