Nove pridobitve slovenskih arhivov

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1982
Ključne besede: arhivi, arhivsko gradivo
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana