14. zborovanje cerkvenih arhivarjev v Rimu

Avtor(ji): Dolinar, France M.
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1982
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana