• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11371
  • dcterms:title
   • Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije
  • dcterms:creator
   • Peter Klasinc
   • Ema Umek
   • Marjan Zupančič
  • dcterms:subject
   • Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije
   • Uredniška odbora glasila Arhivi in edicije Viri
   • Komisija za šolanje in strokovno izobraževanje arhivskih delavcev
   • Komisija za popis arhivskih fondov in zbirk v SR Sloveniji
   • Sekcija arhivskih delavcev izven arhivov
   • reports
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:8940
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf