Kriteriji valorizacije dokumentarnega gradiva družbenih pravnih oseb in društev, katerih arhivsko gradivo prevzema Zgodovinski arhiv Ljubljana

Avtor(ji): Žumer, Vladimir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1982
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana


 • Podroben opis

  Zakon o naravni in kulturni dediščini ter Pravilnik o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva arhivu nalagata družbenim pravnim osebam in društvom odbiranje dokumentarnega gradiva na podlagi pismenih navodil za odbiranje, kijih je dolžan pripraviti vsak arhiv. Prispevek obravnava problematiko v zvezi s pripravo navodil za odbiranje v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, s poudarkom na kriterijih valorizacije dokumentarnega gradiva.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11360
  • dcterms:title
   • Kriteriji valorizacije dokumentarnega gradiva družbenih pravnih oseb in društev, katerih arhivsko gradivo prevzema Zgodovinski arhiv Ljubljana
  • dcterms:alternative
   • Appraisal Archive Value of the Documentary Material of the Social Legal Entities and Associations whose Archive Material has been taken over by the Record Office of Ljubljana
  • dcterms:creator
   • Vladimir Žumer
  • dcterms:subject
   • Zakon o naravni in kulturni dediščini
   • Pravilnik o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva arhivu
   • dokumentarno gradivo
   • arhivi
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana
   • archive material
   • documentary material
   • social legal entities
   • associations
   • valorisation
  • dcterms:abstract
   • The Natural and Cultural Inheritance Act as well as the Statute about the Weeding and Handing Over of the Archive Material to the Record Office oblige the social legal entities and associations to weed the documentary material on the basis of the written weeding instructions which every record office has to prepare. The contribution treats the problems in connection with preparation of weeding instructions in the Record Office of Ljubljana, with the emphasis on the criteria of the appraisal archive value of the documentary material.

   • Zakon o naravni in kulturni dediščini ter Pravilnik o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva arhivu nalagata družbenim pravnim osebam in društvom odbiranje dokumentarnega gradiva na podlagi pismenih navodil za odbiranje, kijih je dolžan pripraviti vsak arhiv. Prispevek obravnava problematiko v zvezi s pripravo navodil za odbiranje v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, s poudarkom na kriterijih valorizacije dokumentarnega gradiva.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:8940
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf