Iz zgodovine Celja

1945–1991

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Muzej novejše zgodovine, Celje
Soavtor(ji): Marija Počivavšek (glavna urednica)
Zbirka: Odsevi preteklosti; 5
Identifier: COBISS.SI-ID 64387072
Posamezni prispevki:
 • Savina Četina Žuraj: Upravni razvoj Celja v letih 1945-1991
 • Stane Rozman: Sojenje sodišča narodne časti v poletju leta 1945 v Celju
 • Milko Mikola: Pravosodje v Celju po letu 1945
 • Mateja Režek: Celjsko politično življenje v Ljudski republiki Sloveniji
 • Miran Gajšek / Branko Goropevšek: Prostorski in urbani razvoj mesta Celja po letu 1945
 • Jože Prinčič: Gospodarstvo Celja od konca drugega svetovnega spopada do slovenske osamosvojitve 1945-1991
 • Aleš Gabrič: Oblikovanje Celja kot regijskega kulturnega središča
 • Ivanka Zajc Cizelj: Celjsko šolstvo po letu 1945
 • Ivanka Zajc Cizelj: Zdravstvo in socialno varstvo v Celju v letih 1945-1991
 • Tomaž Pavlin: Oris razvoja celjske telesne kulture in športa po drugi svetovni vojni
 • Brane Piano: Kamilice s kadmijem: začetki in nadaljevanje demokratizacije v Celju in okolici v zadnjem desetletju 20. stoletja