Iz zgodovine Celja

1918–1941

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Muzej novejše zgodovine, Celje
Soavtor(ji): Marija Počivavšek (glavna urednica)
Zbirka: Odsevi preteklosti; 3
Identifier: COBISS.SI-ID 64387072
Posamezni prispevki:
 • Jurij Perovšek: Celje in politične razmere v jugoslovanski državi v letih 1918-1941
 • Tone Kregar: Upravni razvoj Celja v letih 1918-1941
 • Branko Goropevšek: Čas, ko sta se mesto in okolica razvijala brez regulacijskega načrta, Oris prostorskega razvoja Celja med leti 1918 in 1941
 • Milko Mikola: Industrija v Celju med obema vojnama
 • Marija Počivavšek: Obrt in trgovina v Celju med svetovnima vojnama
 • Žarko Lazarević: Celjski denarni zavodi med obema vojnama
 • Janez Cvirn: Meščanstvo v Celju po razpadu Avstro-Ogrske
 • Andreja Rihter: Kopanje na Savinji, posedanje po hotelskih vrtovih, sprehajanje po gozdnih poteh...
 • Ivanka Zajc Cizelj: Iz zgodovine vzgoje in izobraževanja v Celju 1919-1941
 • Ivanka Zajc Cizelj: Iz zgodovine zdravstva in socialnega varstva v Celju v obdobju 1918-1941
 • Božena Orožen: Razgledi po celjskem kulturnem dogajanju v desetletju po 1. svetovni vojni
 • Ivanka Zajc Cizelj: Celjska društva in njihov prispevek k splošni izobrazbi v letih 1919-1941
 • Mateja Malnar: Kulturbund v Celju