Iz zgodovine Celja

1848–1918

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Muzej novejše zgodovine, Celje
Soavtor(ji): Marija Počivavšek (glavna urednica)
Zbirka: Odsevi preteklosti; 2
Identifier: COBISS.SI-ID 64387072
Posamezni prispevki:
 • Tone Kregar: Upravni razvoj Celja v letih 1848-1918
 • Branko Goropevšek: "Vaši pomisleki morebiti niso bili povsem upravičeni, mesto se vendar razvija", Oris prostorske širitve celjskega mesta in predmestij od srede 19. stoletja do leta 1918
 • Janez Cvirn: Celje in leto 1848
 • Gorazd Stariha: Celje in krimska vojna
 • Bojan Himmelreich: Celje v letih prve svetovne vojne 1914-1918
 • Žarko Lazarević: Razvoj institucij finančnega posredništva v Celju do konca prve svetovne vojne
 • Milko Mikola: Razvoj industrije v Celju od začetkov do prve svetovne vojne
 • Marija Počivavšek: Celjska obrt in trgovina po sprejetju obrtnega zakona leta 1859
 • Ivanka Zajc Cizelj: Društveno življenje v Celju do leta 1918
 • Jožica Vodeb: Celjska Narodna čitalnica 1862-1873
 • Ivanka Zajc Cizelj: Šolstvo v Celju 1848 - 1918
 • Ivanka Zajc Cizelj: Zdravstvo in socialno varstvo v Celju 1848-1918
 • Bojan Cvelfar / Andrej Studen: Posameznosti iz vsakdanjega življenja v Celju pred prvo svetovno vojno