Način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih organih na deželni in lokalni ravni v drugi polovici devetnajstega stoletja

Avtor(ji): Serše, Saša
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek obravnava strokovno obdelavo arhivskega gradiva - način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih organih na deželnem in lokalnem nivoju v drugi polovici devetnajstega stoletja. Za obravnavano obdobje je značilno prav odlaganje spisov po registratumem načrtu. Ti so predstavljali poseben klasifikacijski sistem, po katerem so bili spisi arhivirani po vsebinskih kriterijih. Klasifikacijski načrt oziroma registraturni načrt je obsegal različno število glavnih vsebinskih skupin, ki jih imenujemo registratume fascikle. V okviru posameznega registratumega fascikla pa so spise razvrščali še v podskupine, ki so predstavljale oziroma vsebovale zadeve enake vsebine. Torej so spise odlagali in arhivirali že v rcgistraluri po predpisanem načrtu, po vsebinskih kriterijih, vsebinske sklope so vodili v okviru enega leta, znotraj zadeve v okviru leta pa so spise odlagali po delovodniških številkah. Tak način je pri bil nekaterih upravnih in avtonomnih organih ustaljen že prej. a seje dokončno izoblikoval in uveljavil prav v obdobju po letu 1850.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/10260
  • dcterms:title
   • Način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih organih na deželni in lokalni ravni v drugi polovici devetnajstega stoletja
  • dcterms:alternative
   • The Methods of Filing by the Provincial and Local Administrational and Autonomous Agencies in the Second Half of the 19lh Century
  • dcterms:creator
   • Saša Serše
  • dcterms:subject
   • pisarniško poslovanje
   • Avstro-Ogrska
   • 1850/1900
  • dcterms:abstract
   • The article deals with the professional record management - the methods of filing by the provincial and local administrational and autonomous agencies in the second half of the 19th century. The period is characterised by record filing under a registration plan. They represented a particular classification system, where the files were registered by their contents. The classification system i.e. the registration plan included different number of main content groups, which are called registration files. These registration files were divided into sub-groups, which contained the records with the same contents. The records were thus filed and arranged already in the registration office by a certain plan, by their contents. These records were then arranged by years, and were farther kept under specific numbers. The method was used by certain administrational and autonomous agencies already earlier, but was established and formulated after 1850.
   • Prispevek obravnava strokovno obdelavo arhivskega gradiva - način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih organih na deželnem in lokalnem nivoju v drugi polovici devetnajstega stoletja. Za obravnavano obdobje je značilno prav odlaganje spisov po registratumem načrtu. Ti so predstavljali poseben klasifikacijski sistem, po katerem so bili spisi arhivirani po vsebinskih kriterijih. Klasifikacijski načrt oziroma registraturni načrt je obsegal različno število glavnih vsebinskih skupin, ki jih imenujemo registratume fascikle. V okviru posameznega registratumega fascikla pa so spise razvrščali še v podskupine, ki so predstavljale oziroma vsebovale zadeve enake vsebine. Torej so spise odlagali in arhivirali že v rcgistraluri po predpisanem načrtu, po vsebinskih kriterijih, vsebinske sklope so vodili v okviru enega leta, znotraj zadeve v okviru leta pa so spise odlagali po delovodniških številkah. Tak način je pri bil nekaterih upravnih in avtonomnih organih ustaljen že prej. a seje dokončno izoblikoval in uveljavil prav v obdobju po letu 1850.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:852
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf