Javnopravni - zasebnopravni interesi v arhivu

Avtor(ji): Glažar, Natalija
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Članek opredeljuje pojem sfere javnosti ter mesto arhivov v širši družbeni stvarnosti. Funkcioniranje arhivov posega na področja javnega in zasebnega, ob čemer naj bi osnovne usmeritve za strokovne odločitve temeljile na "javnem interesu". Dva nasprotujoča koncepta, ki sta značilna za sodobne družbe, se kažeta tudi v poslovanju arhivov; na eni strani velja, da je "kriterij javnosti dostopnost", na drugi strani pa je zaščita zasebnosti ustavna pravica. Na primera dosjejev R.F.K. - uboja senatorja Roberta Kenedyja leta 1968 - se kaže problematika še danes politično aktualnega arhivskega gradiva, ki je imelo povečan javni interes za njegovo dostopnost. Po drugi strani pa je to arhisko gradivo predstavljalo nujnost nedostopnosti, zaradi zaščite posameznikov v pravosodnem postopku. Opisani primer prikazuje tudi organizacijske probleme arhivske ustanove, soočene s politično spornim in količinsko obsežnim arhivskim gradivom. Vzpostavljanje ravnotežja z širšo družbo ter zagotavljanje javnega interesa bi lahko arhivi izvajali pod geslom "Archives of the people, by the people, for the people".


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/10259
  • dcterms:title
   • Javnopravni - zasebnopravni interesi v arhivu
  • dcterms:alternative
   • Legal Public and Private Interests in the Archives
  • dcterms:creator
   • Natalija Glažar
  • dcterms:subject
   • dostopnost
   • zasebnost
   • arhivi
   • arhivsko gradivo
   • javnost
   • archives
   • archive sources
   • accessibility
  • dcterms:abstract
   • The article deals with thee concept of public and the place of the archives in the society. The function of archives is concerned with puhlic and privale interests, and the guidelines for the professional decisions should be based on the "public interest". Modem societies are characterised by two completely different concepts: on one side is the "idea of public accessibility" and one the other is the protection of privacy as Ihc legal righi. The example of the R.F.K. files - the murder of senator Robert F. Kennedy in 1968 - shows the problem of politically interesting archival material, for which the public showed great interest for its accessibility. On the other side, however, it was necessary to make this archival records inaccessible for the sake of protection of certain individuals in legal procedures. The example represents numerous organisational problems the archival institution had to face with when dealing with politically problemalie records and grcal quantity of them. The archives could make balance between the society and public interest under the slogan "Archives of the people, by the people, for the people".
   • Članek opredeljuje pojem sfere javnosti ter mesto arhivov v širši družbeni stvarnosti. Funkcioniranje arhivov posega na področja javnega in zasebnega, ob čemer naj bi osnovne usmeritve za strokovne odločitve temeljile na "javnem interesu". Dva nasprotujoča koncepta, ki sta značilna za sodobne družbe, se kažeta tudi v poslovanju arhivov; na eni strani velja, da je "kriterij javnosti dostopnost", na drugi strani pa je zaščita zasebnosti ustavna pravica. Na primera dosjejev R.F.K. - uboja senatorja Roberta Kenedyja leta 1968 - se kaže problematika še danes politično aktualnega arhivskega gradiva, ki je imelo povečan javni interes za njegovo dostopnost. Po drugi strani pa je to arhisko gradivo predstavljalo nujnost nedostopnosti, zaradi zaščite posameznikov v pravosodnem postopku. Opisani primer prikazuje tudi organizacijske probleme arhivske ustanove, soočene s politično spornim in količinsko obsežnim arhivskim gradivom. Vzpostavljanje ravnotežja z širšo družbo ter zagotavljanje javnega interesa bi lahko arhivi izvajali pod geslom "Archives of the people, by the people, for the people".
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:852
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf