Sto let provenienčnega načela - petdeset let Mednarodnega arhivskega sveta

Avtor(ji): Žontar, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Ideja, da je potrebno arhivska izvorna telesa ohraniti kot celote, se je vse bolj uveljavljala skozi 19. stoletje, dokler niso nizozemski arhivarji Samuel Muller. Johan A. Feith in Robert Fruin provenienčno načelo leta 1898 v delu Handleiding voor orden en besehrijven van archiven tudi teoretično utemeljili. Pri nas je na to načelo kot temeljno vodilo arhivskega dela prvi opozoril Josip Mal, vendar pa seje po njem ravnal že Anton Aškerc v Mestnem arhivu ljubljanskem. Letos se spominjamo tudi dogodka, ko so pred petdesetimi leti v Parizu arhivski strokovnjaki iz osmih držav sklenili, da ustanovijo Mednarodni arhivski svet. Ta je doslej razvil močan organizacijski temelj, tako po regionalnem kot po poklicnem interesnem načelu. Mednarodni arhivski svet je zasnoval številne projekte, publikacije ter obravnave problemov, tako na kongresih kot na mednarodnih konferencah. Obsežna dejavnost je potekalaludi v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/10257
  • dcterms:title
   • Sto let provenienčnega načela - petdeset let Mednarodnega arhivskega sveta
  • dcterms:alternative
   • Hundred Years of Adhering the Provenance Principle, and the 50lh Anniversary of the International Archival Council
  • dcterms:creator
   • Jože Žontar
  • dcterms:subject
   • teorija arhivistike
   • Mednarodni arhivski svet
   • arhivistika
   • arhivi
   • archives
   • archivistics
   • provenance principle
   • anniversaries
  • dcterms:abstract
   • The idea to preserve the archival original files as a whole was more and more put into force during the 19th century. In 1898, Dutch archivists Samuel Müller, Johan A. Feith und Robert Fruin theoretically formulated the provenance principle in their work Handleiding voor orden en besehrijven van archiven. In Slovenia, the first to establish this principle as the basic rule of archival work was Josip Mal, although already Anton Aškerc followed the principle in his work in the Municipal Archives of Ljubljana. This year we also celebrate the event when fifty years ago the archivists met in Paris and decided to establish the International Archival Council. In the time of its existence the IAC has developed firm organisational foundations based on regional and professional principle. The International Archival Council has initialed numerous projects, publications and debates on different congresses and international conferences. Bustling activities of the IAC has also involved the co-opcrution of other non-government organisations.
   • Ideja, da je potrebno arhivska izvorna telesa ohraniti kot celote, se je vse bolj uveljavljala skozi 19. stoletje, dokler niso nizozemski arhivarji Samuel Muller. Johan A. Feith in Robert Fruin provenienčno načelo leta 1898 v delu Handleiding voor orden en besehrijven van archiven tudi teoretično utemeljili. Pri nas je na to načelo kot temeljno vodilo arhivskega dela prvi opozoril Josip Mal, vendar pa seje po njem ravnal že Anton Aškerc v Mestnem arhivu ljubljanskem. Letos se spominjamo tudi dogodka, ko so pred petdesetimi leti v Parizu arhivski strokovnjaki iz osmih držav sklenili, da ustanovijo Mednarodni arhivski svet. Ta je doslej razvil močan organizacijski temelj, tako po regionalnem kot po poklicnem interesnem načelu. Mednarodni arhivski svet je zasnoval številne projekte, publikacije ter obravnave problemov, tako na kongresih kot na mednarodnih konferencah. Obsežna dejavnost je potekalaludi v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:852
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf