Arhivi, 2009, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Daniela Juričić Čargo: Urejanje občinskih zadev na območju tržaškega gubernija pred letom 1849
 • Ljuba Dornik Šubelj: Dokumenti obveščevalnih služb - vir zgodovinskega znanja
 • Jože Škofljanec: Prevzem in uporaba arhivskega gradiva v elektronski obliki v skladu s standardom OAIS
 • Boris Domajnko: Miti ali problemi dolgoročne digitalne hrambe?
 • Natalija Glažar: Novosti odelu skupine EAG v Bruslju
 • Andrej Nared: Najstarejše instrukcije za kranjske deželnozborske komisarje
 • Manfred Tschaikner: Eine winterliche Reise von Innsbruck über Kärnten nach Triest und Wien (1630/31) : die Beschreibung des Brautzugs der Prinzessin Maria Anna von Spanien durch Jakob Hannibal II. von Hohenems
 • Boris Golec: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja - 1. del
 • Ivanka Zajc Cizelj: Celjski Sokol in nemški nacionalizem, Celje 1890-1914
 • Miha Šimac: Zapiski vojaka Albina Peterlina (1895-1916) : iz župnijske kronike župnije Homec
 • Ivanka Uršič: Arhivska zapuščina profesorja Huberta Berganta
 • Maja Gombač: Kongres društva madžarskih arhivistov Sopron, 14.-16. Avgust 2009
 • Gorazd Stariha: 35. avstrijsko arhivsko zborovanje v Linzu
 • Marija Hernja Masten: 79. zborovanje Društva nemških arhivark in arhivarjev, Regensburg 22.-25. septembra 2009. Arhivi v digitalni dobi in sejem Archivistica
 • Matevž Košir: 12. posvetovanje "Arhivska praksa", Tuzla, 8.-9. oktober 2009
 • Branko Šuštar: S tretjega kongresa hrvaških arhivistov v Osijeku 20. do 23. oktobra 2009
 • Matevž Košir: 19. in 20. konferenca EBNE (European Boaard of National Archivists), Praga, 23.-24. april 2009; Lund (Švedska) 13.-14. oktober 2009
 • Jedert Vodopivec: Izobraževanje o konserviranju in restavriranju knjižnih vezav 1996-2009
 • Lucija Planinc: Poročilo o nadaljevanju šolanja, namenjeno spoznavanju konserviranja fotografij in fotografskih zbirk v srednji, vzhodni in južni evropi
 • Jure Volčjak: Listine Nadškofijskega arhiva Salzburg in Opatije sv. Peter na svetovnem spletu
 • Peter Fister: Arhivski depoji v Sloveniji, Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2009, 392 strani
 • Boris Golec: Andrej Nared, Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 366 strani
 • Vladimir Kološa: Dr. Vladimir Žumer - šestdesetletnik
 • Darinka Drnovšek: Jubilej Ljube Dornik Šubelj
 • Marija Oblak Čarni: Dr. Emi Umek ob življenjskem jubileju
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2008
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2008