Arhivi, 2009, št. 1

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Zdenka Semlič-Rajh (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Zdenka Bonin: Ubožne ustanove v Kopru in njihova skrb za zdravje prebivalstva od 13. do začetka 20. stoletja
 • Metka Bukošek: Gospodarska sodišča in njihovo poslovanje
 • Naško Križnar: Primorska v zgodnji kinematografiji po drugi svetovni vojni
 • Jelka Melik: Zbornica izvršiteljev Slovenije kot ustvarjalka arhivskega gradiva
 • Zdenka Semlič Rajh: Arhivi - Sodobni arhivi - Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 1979-2009
 • Gašper Šmid: Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini
 • Aleksandra Serše: Namestništvo v Ljubljani 1850-1854, Deželna vlada v Ljubljani 1854-1860
 • Mitja Sadek: Poročilo o Jesenski arhivistični šoli 2008 (Autumn archival school 2008), Grljan in Trst, 16.-23. 11. 2008.
 • Dejan Kosanivić: Trajna lepota nemih filmov : utrinki s festivala "Dnevi nemega filma", Pordenone 2008
 • Igor Sapač: Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija. Ljubljana. Arhiv Republike Slovenije, 2008, 343 strani
 • Andrej Hozjan: Gradivo za zgodovino Maribora, XXXIII. zv., Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga 1758-1770, Maribor 2008, 203 str. pripravil: akademik prof. em. dr. Jože Mlinarič
 • Boštjan Zajšek: Jure Maček, Dr. Lavoslav Gregoréc: privatna korespondenca (Ogradi-Žižek), osebni dokumenti in službeni dopisi. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008 (Inventarji/Pokrajinski arhiv Maribor; 17), 268 strani
 • Nina Gostenčnik: Emica Ogrizek, Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 18, Maribor 2008, 195 strani
 • Slavica Tovšak: Jure Maček, Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor - osebni fond. Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 16, Maribor 2009, 264 strani
 • Katja Zupanič: Marija Hernja Masten, Katja Zupanič, Nacionalna zavest se je prebudila na Ptuju leta 1908, spominska razstava ob stoti obletnici septemberskih dogodkov na Ptuju, Galerija Magistrat, Ptuj, od 19. septembra do 27. oktobra 2008 ; Katja Zupanič, Nacionalna za
 • Majda Pugenčar: Marko Polenšek: Po njih izdelkih jih boste spoznali. O izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama, Novo mesto 2008, 61 strani
 • Sonja Jazbec: Bojan Himmelreich, Pike, špekulanti in Trumanova jajca: preskrba prebivalstva Slovenije z blagom široke potrošnje v letih 1945-1953. Zgodovinski arhiv Celje, Celje 2008, 367 strani
 • Janez Kopač: Dr. Vladimir Žumer, Poslovanje z zapisi Upravljanje in hramba dokumentarnega gradiva, klasifikacijski načrti za razvrščanje gradiva z roki hrambe in elektronska hramba gradiva v digitalni obliki, Planet GV, Ljubljana 2008, 647 strani
 • Leopold Mikec Avberšek: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor 2009, 547 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, 51/2008
 • Bojan Himmelreich: Razstava Muzejskega društva Kozje Razbojnik Guzej med krivico, maščevanjem in legendo (24. april 2009 - junij 2009, mlin v Kozjem)
 • Mija Mravlja: Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj. Galerija Kranjske hiše, Glavni trg 2, 10.-30. marca 2009
 • Maja Blažič: Bibliografsko kazalo revije Arhivi (1998-2007)