Prispevki za novejšo zgodovino, 1987, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1987
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Janko Prunk: Jugoslovanska historiografija o oktobrski revoluciji
 • Peter Vodopivec: O socialnih in gospodarskih nazorih nemškega meščanstva na Kranjskem od konca 60. do začetka 80. let 19. stoletja
 • France Kresal: Avstrijski kapital v industriji stare Jugoslavije
 • Anka Vidovič Miklavčič: Kmečka zveza in socialno zavarovanje kmečkega ljudstva
 • Janko Prunk / Anka Vidovič Miklavčič: Španska državljanska vojna kot dejavnik diferenciacije političnega življenja v Sloveniji
 • Milica Kacin Wohinz: Iz zgodovine podtalnega protifašističnega odpora na Primorskem
 • Vida Deželak Barič: Razvoj komunistične partije Slovenije na Štajerskem v letih 1941-1943 s stališča njene organiziranosti, A Study of the Development of the Communist Party of Slovenia in Styria from 1941 to 1943 from Organizational Standpoint
 • Zdenko Čepič: Prispevek k proučevanju ekonomskih vidikov revolucije v obdobju NOB
 • Branko Korošec: Slovensko narodnostno ozemlje na tujih vojaških kartah 1938-1945
 • Jože Prinčič: Oblikovanje koncepta novega gospodarskega sistema in politika ključne kapitalne graditve v letu 1951
 • Dušan Biber: Jubileji, Univ. prof. dr. Tone Ferenc — šestdesetletnik
 • Janko Prunk: Jubileji, Ivan Križnar — šestdesetletnik
 • Marjeta Čampa: Ocene in poročila, Interna arhivska glasila 1985—1986
 • Žarko Lazarević: Ocene in poročila, PTT arhiv 23
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Alenka Puhar, Peticije, pisma in tihotapski časi
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Janko Prunk, Slovenski narodni programi
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Karin Maria Schmidlechner, Die steirischen Arbeiter im 19. Jahrhundert, Materialien zur Arbeiterbewegung Nr. 30
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Marko Jenšterle, Skeptična levica
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Pogledi na Sovjetsko zvezo, zbornik
 • Mirjana Jadreško: Ocene in poročila, Zbornik dokumentov in podatkov sanitetne službe v narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem 1941-1945
 • Lojz Tršan: Ocene in poročila, Miloš Rutar, Sodelovati in zmagati (Slovenski športniki v NOB)
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Antun Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945, Dokumenta, knjiga I, II
 • Ivan Križnar: Ocene in poročila, Dr. Tone Ferenc: Ljudska oblast na Slovenskem 1941-1945, I. del
 • Franca Buttolo: Bibliografija, Franca Buttolo, Ilegalna Ljubljana v legalnih časnikih. Odmev akcij odporniškega gibanja na področju mesta Ljubljane v letih 1941-1945 v časnikih Jutro, Slovenec, Slovenski dom in Slovenski narod (v nadaljevanju označeni s kraticami: J, S, SD in SN).
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja za leto 1986