Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Janez Zorko

PODATKI O OSEBI
Ime in priimek: Janez Zorko
Oče: Franc
Mati: Juljana
Priimek matere: NULL
Po domače: NULL
Datum rojstva: 03.11.1926
Kraj rojstva: Dornava
Kraj bivanja: Mezgovci
Stara občina: Sv. Tomaž pri Ormožu
Nova občina: Ormož
Pokrajina: Spodnja Štajerska
Zakonski stan: samski
Poklic (soc. status): dninar
Narodnost: Slovenec
Spol: moški
 
PODATKI O SMRTI
Datum smrti / izginotja: 24.10.1944
Kraj smrti / izginotja: Ljubljana, bolnišnica
Kraj pokopa: Ljubljana
Država pokopa: Slovenija