Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Franc Umek

PODATKI O OSEBI
Ime in priimek: Franc Umek
Oče: NULL
Mati: NULL
Priimek matere: NULL
Po domače: NULL
Datum rojstva: 00.00.0000
Kraj rojstva: NULL
Kraj bivanja: Polje pri Tržišču
Stara občina: Tržišče
Nova občina: Sevnica
Pokrajina: Ljubljanska pokrajina
Zakonski stan: Ni podatka
Poklic (soc. status): Ni podatka
Narodnost: Slovenec
Spol: moški
 
PODATKI O SMRTI
Datum smrti / izginotja: 00.00.0000
Kraj smrti / izginotja: NULL
Kraj pokopa: NULL
Država pokopa: Ni podatka