Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Roman Paljk

PODATKI O OSEBI
Ime in priimek: Roman Paljk
Oče: Roman
Mati: Frančiška
Priimek matere: NULL
Po domače: NULL
Datum rojstva: 00.00.0000
Kraj rojstva: Ajdovščina
Kraj bivanja: Ajdovščina
Stara občina: Ajdovščina
Nova občina: Ajdovščina
Pokrajina: Primorska
Zakonski stan: samski
Poklic (soc. status): uradnik
Narodnost: Slovenec
Spol: moški
 
PODATKI O SMRTI
Datum smrti / izginotja: 08.05.1945
Kraj smrti / izginotja: Gorica
Kraj pokopa: NULL
Država pokopa: Slovenija