Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Iskanje

Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti Kraj bivanja
Franc Hrovat 06.09.1927 17.03.1945 Podvin pri Polzeli
Franc Hrovat 28.02.1927 00.06.1945 Dvor
Franc Hrovat 01.10.1921 23.06.1945 Luče
Franc Hrovat 20.12.1920 20.12.1945 Gradišče pri Lukovici
Franc Hrovat 00.00.1925 00.00.0000 Krajno brdo
Franc Hrovat 21.09.1924 00.06.1945 Regrča vas
Franc Hrovat 05.10.1925 17.01.1945 Tomažja vas
Frančišek Hrovat 04.04.1922 00.00.1943 Stavča vas
Frančišek Hrovatin 03.01.1921 00.00.1945 Pako
Franc Hrobat 28.11.1921 27.09.1944 Prevalje
Frančiška Petrovčič 19.01.1927 00.12.1944 Godič
Franc Horvat 01.10.1923 24.05.1945 Godeninci
Franc Horvat 21.05.1920 00.00.1944 Žitkovci
Franc Horvat 05.10.1922 24.08.1943 Maribor
Franc Horvat 09.10.1926 00.00.1945 Gabrnik
Franc Horvat 18.09.1920 00.00.0000 Podgrad
Franc Horvat 00.00.1921 00.00.1944 Vodice
Franc Horvat 00.00.1920 27.02.1945 NULL
Franc Horvat 27.09.1923 26.07.1943 Sakušak
Franc Horvat 06.04.1920 30.03.1944 Gornji Slaveči
Št. zadetkov: 100