Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Iskanje

Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti Kraj bivanja
Alojzij Černe 28.05.1926 00.00.0000 Dolenji Logatec
Alojzija Černe 00.00.1922 25.05.1942 Gozd - Reka pri Prežganju
Alojz Černe 24.07.1924 00.10.1944 Dolgo Brdo pri Mlinšah
Alojzij Černič 06.09.1924 00.06.1945 Sela pri Šmarju
Alojzij Č/e/rne 28.05.1926 00.06.1945 Dolnji Logatec
Alojzij Fornetzi 14.10.1925 00.06.1945 Mihovec
Alojzij Cerovšek 13.12.1922 14.10.1944 Ivandol
Alojzij Hribernik 12.06.1921 00.06.1945 Praproče
Alojzij Fludernik 28.05.1921 30.07.1942 Ljubno ob Savinji
Alojzij Prešern 22.06.1924 00.00.0000 Žaloviče
Alojzij Sernak 29.03.1923 16.07.1942 Zloganje
Alojz Bernetič 11.08.1921 00.00.0000 Starod
Alojz Škoberne 14.07.1924 00.00.0000 Mala Breza
Alojz Černač 08.06.1924 00.00.0000 Stara vas
Alojz Slavko Peternel 19.06.1923 00.06.1945 Trebelno
Milenko Alojz Černigoj 20.04.1924 02.01.1944 Stomaž
Terezija Škoberne 06.09.1924 23.06.1941 Vojnik
Terezija Černič 12.10.1920 10.05.1945 Loperšice
Alojz Črne 04.10.1924 25.02.1945 Gorenje Vrhpolje
Alojz Dacer 04.05.1922 16.08.1943 Maribor
Št. zadetkov: 28