Citiranje gradiv, dostopnih na svetovnem spletu

Publikacij:

Vsebine, dostopne na svetovnem spletu, citiramo v izvorni digitalni obliki, npr.:

Elektronskih virov:

Video vsebin:

  1. V primeru, da povzemamo vsebino celotnega video posnetka
    • Asta Vrečko: Diplomanti zagrebške likovne akademije v obdobju med obema vojnama – YouTube , http://www.zdl.si/2013/11/, 12.2.2014.
  2. V primeru, da citiramo točno določen časovni interval video posnetka, za veliko črko T (time/čas) navedemo čas navedka v dvomestni številki (od-do), npr.: T01:33-01:42 (če je video posnetek krajši od ene ure); T01:59:00-02:02:10: