Stenografski zapisniki zveznih predstavniških teles druge Jugoslavije

Stenografski zapisniki zveznih predstavniških teles druge Jugoslavije

Na portalu Zgodovina Slovenije – SIstory vam predstavljamo  prenovljeni sklop stenografskih zapisnikov zveznih predstavniških teles druge Jugoslavije. Dostopen je na http://www.sistory.si/publikacije/?menu=59.

V sklopu so objavljeni stenografski zapisniki AVNOJ-a, Ustavodajne skupščine in sedaj tudi prvega sklica Ljudske skupščine FLRJ (1946-1950), ki si jih lahko ogledate na http://www.sistory.si/publikacije/?menu=386. Vsebine najdete v oddelku Gradivo zveznih predstavniških teles DFJ in FLRJ (1942-1957) med tiskanimi viri.Objavljeno: 05.03.2013