Sabina Požar: Vestirenga na Pivškem (Ljubljana 2016) IN Pivški tabor na Kalcu (Ljubljana 2016)

SABINA POŽAR: 
Vestirenga na Pivškem. Diplomsko delo (Ljubljana 2016) http://www.sistory.si/11686/36136 
IN
Pivški tabor na Kalcu. Diplomsko delo (Ljubljana 2016) http://www.sistory.si/11686/36135 
Objavljeno: 27.02.2017
Zgodovina za vse 2014, št. 1-2

Zgodovina za vse 2014, št. 1 in 2.
Objavljeno: 01.02.2017


Kronika 2014, št. 1-3

Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 2014, št. 1, 2 in 3.
Objavljeno: 27.01.2017


Zgodovinski časopis 2012, št. 1-2 in 3-4

Zgodovinski časopis 2012, št. 1-2 in 3-4.
Objavljeno: 25.01.2017


Miroslav Stiplovšek: Banski svet Dravske banovine 1930-1935

Miroslav Stiplovšek: Banski svet Dravske banovine 1930-1935. Prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana 2006 (343 str.)

Objavljeno: 11.01.2017


Nadgradnja portala SIstory

Spoštovani uporabniki portala SIstory.
Objavljeno: 21.09.2016

Št. zadetkov: 554