Zgodovinski časopis, 2013, št. 1-2 in 3-4.

Zgodovinski časopis, letnik 2013,
št. 1-2 
in 
št. 3-4. Objavljeno: 19.02.2018

Zgodovina za vse, 2015

Zgodovina za vse, 2015: 
št. 1
 in 
št. 2. Objavljeno: 09.02.2018
Št. zadetkov: 628