Slovensko English Kazalo Pišite nam O SIstory Način citiranja
Išči tudi po celotnem besedilu Napredno iskanje Pomoč
 
01. marec 2015

Novice

Vse novice

Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu 1. in 2. del. Ljubljana-Trst, 2001 in 2003
Objavljeno: 26.02.2015
Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu, 1. del. Ljubljana-Trst, 2001, 98 str;
Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu, 2. del. Ljubljana-Trst, 2003, 378 str.
Smrtne žrtve med prebivalstvom RS med drugo svetovno vojno in neposredno po njej - Tehnične težave
Objavljeno: 24.02.2015
Zaradi tehničnih zapletov pri uvozu dodatnih podatkov v bazo dostop do podatkov prejšnje dni ni bil mogoč. Trenutno je dostop omogočen zgolj do dela podatkov (cca. 50%), težava bo urejena v prihodnjih dneh, s tem pa tudi dostop do celotne baze.
Socialno zavarovanje. Ljubljana 1952
Objavljeno: 16.02.2015
Socialno zavarovanje. Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LR Slovenije: Ljubljana 1952, 41 str.
Ivan Zabukovšek: Avstro-ogrska nagodba. Ljubljana 1908
Objavljeno: 13.02.2015
Ivan Zabukovšek: Avstro-ogrska nagodba. Učiteljska tiskarna: Ljubljana, 1908, 81 str.
Rajko Bratož: Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja. Ljubljana 1990
Objavljeno: 11.02.2015
Rajko Bratož: Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja. Zbirka Zgodovinskega časopisa; 8. Ljubljana 1990, 77 str.
Kronika 2012, št. 1-3
Objavljeno: 10.02.2015
Kronika 2012, št. 1-3, Zveza zgodovinskih društev Slvovenije, Ljubljana
Prosvetni šematizam Kraljevine Jugoslavije
Objavljeno: 06.02.2015

NOVOST NA SISTORY

VIRI - TISKANI VIRI - PRIROČNIKI - PRIROČNIKI ZA ŠOLSTVO:

PROSVETNI ŠEMATIZEM KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

ZAGREB 1932


Tanja Žigon: Zgodovinski spomin Kranjske: življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912). Ljubljana 2009
Objavljeno: 04.02.2015
Tanja Žigon: Zgodovinski spomin Kranjske: življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912). Ljubljana 2009, 474 str.
ANTON MELIK: Slovenija (5 zvezkov)
Objavljeno: 03.02.2015

ANTON MELIK:

Slovenija: geografski opis
Slovenski alpski svet
Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino
Posavska Slovenija
Slovensko primorje
Zgodovinski časopis 2010
Objavljeno: 28.01.2015
Zgodovinski časopis 2010, št. 1-2, 256 str.
Zgodovinski časopis 2010, št. 3-4, 255 str.
Anton Melik: Naša velika dela. Ljubljana 1951
Objavljeno: 26.01.2015
Anton Melik: Naša velika dela. Slovenski knjižni zavod: Ljubljana, 1951, 301 str.
Narodni kataster Koroške. Ljubljana 1910
Objavljeno: 22.01.2015
Narodni kataster Koroške: poročal Ante Beg na obrambnem tečaju v Ljubljani, dne 2. julija 1910. Ljubljana 1910, 82 str.
Zgodovina za vse 2012, št. 1-2
Objavljeno: 21.01.2015
Zgodovina za vse 2012, št. 1-2. Celje: Zgodovinsko društvo Celje, 178 str.
37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Zgodovina je slastna. kulturna zgodovina hrane / 100 let začetka prve svetovne vojne, Ljubljana, 22.-24. 10. 2014
Objavljeno: 16.01.2015

37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Zgodovina je slastna. kulturna zgodovina hrane / 100 let začetka prve svetovne vojne, Ljubljana, 22.-24. 10. 2014

Prispevki za novejšo zgodovino 2012
Objavljeno: 13.01.2015
Prispevki za novejšo zgodovino 2012, št. 1. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino
Prispevki za novejšo zgodovino 2012, št. 2. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino
Arhivi 2013
Objavljeno: 06.01.2015
Arhivi 2013 :Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, št. 1 in 2
Gemeinde- und Ortschaffsverzeichnis der an den Reichsgau Kärnten angegliederten befreiten Gebiete Oberkrains und Unterkärntens. Wien 1942
Objavljeno: 17.12.2014

Gemeinde- und Ortschaffsverzeichnis der an den Reichsgau Kärnten angegliederten befreiten Gebiete Oberkrains und Unterkärntens.Nach der neuen Verwaltungseinteilung vom 25. Juli und der Zusatzverordnung vom 15. September 1941 bearbeitet und herausgegeben von der Publikationsstelle Wien (1942), 62 str.

Izveštaji kraljevskih konsulata u 1925. godini. Beograd 1925
Objavljeno: 15.12.2014
Izveštaji kraljevskih konsulata u 1925. godini. Beograd 1925
Anja Dular: Živeti od knjig: knjigotrštvo na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana 2002
Objavljeno: 12.12.2014
Anja Dular: Živeti od knjig: knjigotrštvo na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Knjižnica Kronike 7. Ljubljana 2002
Anton Melik: Rast naših mest v novi dobi. Ljubljana 1964
Objavljeno: 08.12.2014
Anton Melik: Rast naših mest v novi dobi. Ljubljana 1964, 280 str.

Mnenja

Pomagajte nam oblikovati in izboljšati portal Zgodovina Slovenije − SIstory. Pišite nam
Copyright © 2011-2014 INZ, Zgodovina Slovenije — SIstory Izvedba: Invita Pravno obvestilo in varovanje osebnih podatkov Pišite nam Kazalo Pogoji uporabe