Slovensko English Kazalo Pišite nam O SIstory Način citiranja
Išči tudi po celotnem besedilu Napredno iskanje Pomoč
 
25. oktober 2014

Novice

Vse novice

Tina Stele: Rojevanje otrok v Ljubljanski porodnišnici od velikonočnega potresa dalje. Ljubljana, 27. 4. 2014
Objavljeno: 20.10.2014
Tina Stele: Rojevanje otrok v Ljubljanski porodnišnici od velikonočnega potresa dalje. Ljubljana, 27. 4. 2014 (videoposnetek, 38:52)
Anka Vidovič Miklavčič: Slovenski okraji in občine med obema vojnama. Ljubljana 2014
Objavljeno: 16.10.2014
Anka Vidovič Miklavčič: Slovenski okraji in občine med obema vojnama. Mikroštudija. Ljubljana 2014
Igor Zemljič: Okupacija in knjižni trg. Ljubljana, 17. 4. 2014
Objavljeno: 14.10.2014
Igor Zemljič: Okupacija in knjižni trg. Primerjava založništva med drugo svetovno vojno na Češkem, Danskem, v Italiji in Ljubljanski pokrajini. Videoposnetek predavanja. Ljubljana, 17. 4. 2014, 40:31
Olga Janša Zorn: Historično društvo za Kranjsko. Ljubljana 1996
Objavljeno: 07.10.2014
Olga Janša Zorn: Historično društvo za Kranjsko: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 15. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996, 321 str.
Rok Stergar: "Vojski prijazen in zaželen garnizon". Ljubljanski častniki med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno. Ljubljana 1999
Objavljeno: 03.10.2014
Rok Stergar: "Vojski prijazen in zaželen garnizon". Ljubljanski častniki med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno. Zbirka Zgodovinskega časopisa; 19. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1999, 91 str.
Miha Kosi: Templarji na Slovenskem. Ljubljana 1995
Objavljeno: 01.10.2014
Miha Kosi: Templarji na Slovenskem. Prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele krajine in Ljubljane. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1995, 50 str.
Tone Ferenc: Okupacijski sistem med drugo svetovno vojno. Razkosanje in aneksionizem. Ljubljana 2006
Objavljeno: 24.09.2014
Tone Ferenc: Okupacijski sistem med drugo svetovno vojno. Razkosanje in aneksionizem. Izbrana dela 1. Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani; 12. Ljubljana 2006, 505 str.
Tone Ferenc: Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav. Izbrana dela 3. Ljubljana 2009
Objavljeno: 24.09.2014
Tone Ferenc: Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav. Izbrana dela 3. Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani; 14. Ljubljana 2009, 445 str.
Aleksandra Gačić: Vloga Bogumila Vošnjaka v prvi svetovni vojni in neposredno po njej. Ljubljana 2014
Objavljeno: 22.09.2014
Aleksandra Gačić: Vloga Bogumila Vošnjaka v prvi svetovni vojni in neposredno po njej. Videoposnetek predavanja, Ljubljana, 14. 5. 2014, 1:12:31
Božo Repe: Slovenci v osemdesetih letih. Ljubljana 2001
Objavljeno: 18.09.2014
Božo Repe: Slovenci v osemdesetih letih. Zbirka Zgodovinskega časopisa; 23. Zveza zgodovinskih društev Slovenije: Ljubljana, 2001, 92 str.
Tomaž Teropšič: Kozjanski odred I in II. Maribor 1993
Objavljeno: 16.09.2014
Tomaž Teropšič: Kozjanski odred I in II. Maribor: Založba Obzorja, 1993
Jugoslavija v času. Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države. Ljubljana 2009
Objavljeno: 09.09.2014
Jugoslavija v času. Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države. Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani (15). Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete: Ljubljana 2009, 317 str.
DRAGOTIN LONČAR in FRANTIŠEK DRTINA: KAJ HOČEMO. POSLANICA SLOVENSKI MLADINI. Ljubljana 1901
Objavljeno: 02.09.2014
DRAGOTIN LONČAR in FRANTIŠEK DRTINA: KAJ HOČEMO. POSLANICA SLOVENSKI MLADINI. Komisijonalna založba L. Schwentnerja. Ljubljana 1901, 73 str.
JAN HERBEN in FRANTIŠEK KREJČI: T. G. MASARYK. Sisak 19011
Objavljeno: 02.09.2014
JAN HERBEN in FRANTIŠEK KREJČI: T. G. MASARYK.Knjižara Janka Dujana:Sisak 1911, 116 str.
IVAN PRIJATELJ: BORBA ZA INDIVIDUALNOST SLOVENSKEGA KNJIŽEVNEGA JEZIKA V LETIH 1848-1857. Ljubljana 1937
Objavljeno: 02.09.2014
IVAN PRIJATELJ: BORBA ZA INDIVIDUALNOST SLOVENSKEGA KNJIŽEVNEGA JEZIKA V LETIH 1848-1857. Slavistično društvo: Ljubljana 1937, 140 str.
Anton Kralj: Obrtni red. Ljubljana 1903
Objavljeno: 25.08.2014
Anton Kralj: Obrtni red. Zbirka in razlaga najvažnejših obrtnih zakonov, ukazov in razsodb upravnega sodišča. Ljubljana 1903, 239 str.
Kolektivna pogodba z dne 28. aprila 1934, s katero se v smislu čl. 209 obrtnega zakona urejajo službeni odnošaji delavstva, zaposlenega v tovarnah Kranjske industrijske družbe na Jesenicah in na Javorniku. Jesenice 1934
Objavljeno: 07.08.2014

Kolektivna pogodba z dne 28. aprila 1934, s katero se v smislu čl. 209 obrtnega zakona urejajo službeni odnošaji delavstva, zaposlenega v tovarnah Kranjske industrijske družbe na Jesenicah in na Javorniku. Kranjska industrijska družba: Jesenice 1934, 117 str.

Gradivo za topografijo NOB (Bela krajina). Ljubljana 1958
Objavljeno: 04.08.2014
Gradivo za topografijo NOB, I.: Bela krajina. Muzej narodne osvoboditve LRS: Ljubljana 1958, 284 str.
Revolucionarni pokret Jugoslavenskih mornara u Šibeniku god. 1917.-18. Split 1919
Objavljeno: 31.07.2014
Revolucionarni pokret Jugoslavenskih mornara u Šibeniku god. 1917.-18./pobilježio hronološkim redom Jedan bivši revolucionarac. Split 1919, 32 str.
Valentin Rožič: Slovenski Korotan. Celovec 1919
Objavljeno: 29.07.2014
Valentin Rožič: Slovenski Korotan. Slovensko zgodovinsko društvo za Koroško / Družba sv. Mohorja: Celovec, 1919, 87 str.

Mnenja

Pomagajte nam oblikovati in izboljšati portal Zgodovina Slovenije − SIstory. Pišite nam
Copyright © 2011-2014 INZ, Zgodovina Slovenije — SIstory Izvedba: Invita Pravno obvestilo in varovanje osebnih podatkov Pišite nam Kazalo Pogoji uporabe