Slovensko English Kazalo Pišite nam O SIstory Način citiranja
Išči tudi po celotnem besedilu Napredno iskanje Pomoč
 
19. april 2015

Novice

Vse novice

Karla Pacek: Ko spregovorijo matične knjige: družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči matičnih knjig. Ljubljana 2014
Objavljeno: 16.04.2015
Karla Pacek: Ko spregovorijo matične knjige: družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči matičnih knjig, diplomsko delo. Ljubljana 2014, 236 str.
Renato Podbersič: Judje na Goriškem in 1. svetovna vojna. Ljubljana 2014
Objavljeno: 13.04.2015
Renato Podbersič: Judje na Goriškem in 1. svetovna vojna, video posnetek predavanja. Ljubljana, 5. 11. 2014 (54:23)

Sergij Vilfan: Rechtsgeschichte der Slowenen. Graz 1968
Objavljeno: 10.04.2015
Sergij Vilfan: Rechtsgeschichte der Slowenen. Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien ; 21. Graz: Leykam-Verlag, 1968, 248 str.
Andrej Pleterski: Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. Ljubljana 1997
Objavljeno: 09.04.2015
Andrej Pleterski: Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. Zbirka Zgodovinskega časopisa; 17. Ljubljana 1997, 68 str.
Tomaž Kladnik: Slovenci na bojiščih prve svetovne vojne. Ljubljana 2014
Objavljeno: 07.04.2015
Tomaž Kladnik: Slovenci na bojiščih prve svetovne vojne (video posnetek). Ljubljana, 9. 12. 2014
Stanislav Mikuž: Bogumil Vošnjak in Jugoslovanski odbor. Slovenski politični emigrant v "veliki vojni". Ljubljana 2015
Objavljeno: 30.03.2015

Bogumil Vošnjak in Jugoslovanski odbor. Slovenski politični emigrant v "veliki vojni.Diplomsko delo.Ljubljana:Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta2015, 108 str.

Konkordat: ustava in verska ravnopravnost. Ljubljana 1937
Objavljeno: 25.03.2015
Konkordat: ustava in verska ravnopravnost. Ljubljana 1937, 75. str.
Navodila za izvrševanje novih pravil o pobijanju fiskalnih kršitev v Ljubljanski pokrajini. Ljubljana 1943
Objavljeno: 23.03.2015
Navodila za izvrševanje novih pravil o pobijanju fiskalnih kršitev v Ljubljanski pokrajini / Norme di attuazione del nuovo ordinamento per la repressione delle violazioni fiscali nella provincia di Lubiana. Ljubljana: Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino, 1943, 36 str.
Olga Janša Zorn: Odnos "Novic" do jugoslovanskih narodov v letih 1861-1867. Ljubljana 1962
Objavljeno: 18.03.2015
Olga Janša Zorn: Odnos "Novic" do jugoslovanskih narodov v letih 1861-1867. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1962, 64 str.
Ivan Urek: Zakaj odklonil... Globoko 1938
Objavljeno: 16.03.2015
Ivan Urek: Zakaj odklonil... Samozaložba: Globoko 1938, 31 str.
Igor Vrišer: Razvoj prebivalstva na območju Ljubljane. Ljubljana 1956
Objavljeno: 11.03.2015
Igor Vrišer: Razvoj prebivalstva na območju Ljubljane. Ljubljana: Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino 2, 1956, 84 str.
Srpsko-italijanski spor prikazan u dva protivrečna ekspozea. Zagreb 1917
Objavljeno: 05.03.2015
Srpsko-italijanski spor prikazan u dva protivrečna ekspozea. Zagreb: Hrvatski štamparski zavod, 1917, 86 str.
Ivan Vogrič: Slovenski književniki in 1. svetovna vojna. Ljubljana 2001
Objavljeno: 03.03.2015
Ivan Vogrič: Slovenski književniki in 1. svetovna vojna. Zbirka Zgodovinskega časopisa; 22.Ljubljana:Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2001, 50 str.
Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu 1. in 2. del. Ljubljana-Trst, 2001 in 2003
Objavljeno: 26.02.2015
Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu, 1. del. Ljubljana-Trst, 2001, 98 str;
Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu, 2. del. Ljubljana-Trst, 2003, 378 str.
Smrtne žrtve med prebivalstvom RS med drugo svetovno vojno in neposredno po njej - Tehnične težave
Objavljeno: 24.02.2015
Zaradi tehničnih zapletov pri uvozu dodatnih podatkov v bazo dostop do podatkov prejšnje dni ni bil mogoč. Trenutno je dostop omogočen zgolj do dela podatkov (cca. 50%), težava bo urejena v prihodnjih dneh, s tem pa tudi dostop do celotne baze.
Socialno zavarovanje. Ljubljana 1952
Objavljeno: 16.02.2015
Socialno zavarovanje. Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LR Slovenije: Ljubljana 1952, 41 str.
Ivan Zabukovšek: Avstro-ogrska nagodba. Ljubljana 1908
Objavljeno: 13.02.2015
Ivan Zabukovšek: Avstro-ogrska nagodba. Učiteljska tiskarna: Ljubljana, 1908, 81 str.
Rajko Bratož: Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja. Ljubljana 1990
Objavljeno: 11.02.2015
Rajko Bratož: Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja. Zbirka Zgodovinskega časopisa; 8. Ljubljana 1990, 77 str.
Kronika 2012, št. 1-3
Objavljeno: 10.02.2015
Kronika 2012, št. 1-3, Zveza zgodovinskih društev Slvovenije, Ljubljana
Prosvetni šematizam Kraljevine Jugoslavije
Objavljeno: 06.02.2015

NOVOST NA SISTORY

VIRI - TISKANI VIRI - PRIROČNIKI - PRIROČNIKI ZA ŠOLSTVO:

PROSVETNI ŠEMATIZEM KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

ZAGREB 1932


Mnenja

Pomagajte nam oblikovati in izboljšati portal Zgodovina Slovenije − SIstory. Pišite nam
Copyright © 2011-2014 INZ, Zgodovina Slovenije — SIstory Izvedba: Invita Pravno obvestilo in varovanje osebnih podatkov Pišite nam Kazalo Pogoji uporabe