Slovensko English Kazalo Pišite nam O SIstory Način citiranja
Išči tudi po celotnem besedilu Napredno iskanje Pomoč
 
29. marec 2015

Novice

Vse novice

Konkordat: ustava in verska ravnopravnost. Ljubljana 1937
Objavljeno: 25.03.2015
Konkordat: ustava in verska ravnopravnost. Ljubljana 1937, 75. str.
Navodila za izvrševanje novih pravil o pobijanju fiskalnih kršitev v Ljubljanski pokrajini. Ljubljana 1943
Objavljeno: 23.03.2015
Navodila za izvrševanje novih pravil o pobijanju fiskalnih kršitev v Ljubljanski pokrajini / Norme di attuazione del nuovo ordinamento per la repressione delle violazioni fiscali nella provincia di Lubiana. Ljubljana: Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino, 1943, 36 str.
Olga Janša Zorn: Odnos "Novic" do jugoslovanskih narodov v letih 1861-1867. Ljubljana 1962
Objavljeno: 18.03.2015
Olga Janša Zorn: Odnos "Novic" do jugoslovanskih narodov v letih 1861-1867. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1962, 64 str.
Ivan Urek: Zakaj odklonil... Globoko 1938
Objavljeno: 16.03.2015
Ivan Urek: Zakaj odklonil... Samozaložba: Globoko 1938, 31 str.
Igor Vrišer: Razvoj prebivalstva na območju Ljubljane. Ljubljana 1956
Objavljeno: 11.03.2015
Igor Vrišer: Razvoj prebivalstva na območju Ljubljane. Ljubljana: Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino 2, 1956, 84 str.
Srpsko-italijanski spor prikazan u dva protivrečna ekspozea. Zagreb 1917
Objavljeno: 05.03.2015
Srpsko-italijanski spor prikazan u dva protivrečna ekspozea. Zagreb: Hrvatski štamparski zavod, 1917, 86 str.
Ivan Vogrič: Slovenski književniki in 1. svetovna vojna. Ljubljana 2001
Objavljeno: 03.03.2015
Ivan Vogrič: Slovenski književniki in 1. svetovna vojna. Zbirka Zgodovinskega časopisa; 22.Ljubljana:Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2001, 50 str.
Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu 1. in 2. del. Ljubljana-Trst, 2001 in 2003
Objavljeno: 26.02.2015
Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu, 1. del. Ljubljana-Trst, 2001, 98 str;
Peter Rustja: Otokar Rybář v dunajskem parlamentu, 2. del. Ljubljana-Trst, 2003, 378 str.
Smrtne žrtve med prebivalstvom RS med drugo svetovno vojno in neposredno po njej - Tehnične težave
Objavljeno: 24.02.2015
Zaradi tehničnih zapletov pri uvozu dodatnih podatkov v bazo dostop do podatkov prejšnje dni ni bil mogoč. Trenutno je dostop omogočen zgolj do dela podatkov (cca. 50%), težava bo urejena v prihodnjih dneh, s tem pa tudi dostop do celotne baze.
Socialno zavarovanje. Ljubljana 1952
Objavljeno: 16.02.2015
Socialno zavarovanje. Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LR Slovenije: Ljubljana 1952, 41 str.
Ivan Zabukovšek: Avstro-ogrska nagodba. Ljubljana 1908
Objavljeno: 13.02.2015
Ivan Zabukovšek: Avstro-ogrska nagodba. Učiteljska tiskarna: Ljubljana, 1908, 81 str.
Rajko Bratož: Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja. Ljubljana 1990
Objavljeno: 11.02.2015
Rajko Bratož: Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja. Zbirka Zgodovinskega časopisa; 8. Ljubljana 1990, 77 str.
Kronika 2012, št. 1-3
Objavljeno: 10.02.2015
Kronika 2012, št. 1-3, Zveza zgodovinskih društev Slvovenije, Ljubljana
Prosvetni šematizam Kraljevine Jugoslavije
Objavljeno: 06.02.2015

NOVOST NA SISTORY

VIRI - TISKANI VIRI - PRIROČNIKI - PRIROČNIKI ZA ŠOLSTVO:

PROSVETNI ŠEMATIZEM KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

ZAGREB 1932


Tanja Žigon: Zgodovinski spomin Kranjske: življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912). Ljubljana 2009
Objavljeno: 04.02.2015
Tanja Žigon: Zgodovinski spomin Kranjske: življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912). Ljubljana 2009, 474 str.
ANTON MELIK: Slovenija (5 zvezkov)
Objavljeno: 03.02.2015

ANTON MELIK:

Slovenija: geografski opis
Slovenski alpski svet
Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino
Posavska Slovenija
Slovensko primorje
Zgodovinski časopis 2010
Objavljeno: 28.01.2015
Zgodovinski časopis 2010, št. 1-2, 256 str.
Zgodovinski časopis 2010, št. 3-4, 255 str.
Anton Melik: Naša velika dela. Ljubljana 1951
Objavljeno: 26.01.2015
Anton Melik: Naša velika dela. Slovenski knjižni zavod: Ljubljana, 1951, 301 str.
Narodni kataster Koroške. Ljubljana 1910
Objavljeno: 22.01.2015
Narodni kataster Koroške: poročal Ante Beg na obrambnem tečaju v Ljubljani, dne 2. julija 1910. Ljubljana 1910, 82 str.
Zgodovina za vse 2012, št. 1-2
Objavljeno: 21.01.2015
Zgodovina za vse 2012, št. 1-2. Celje: Zgodovinsko društvo Celje, 178 str.

Mnenja

Pomagajte nam oblikovati in izboljšati portal Zgodovina Slovenije − SIstory. Pišite nam
Copyright © 2011-2014 INZ, Zgodovina Slovenije — SIstory Izvedba: Invita Pravno obvestilo in varovanje osebnih podatkov Pišite nam Kazalo Pogoji uporabe