Slovensko English Kazalo Pišite nam O SIstory Način citiranja
Išči tudi po celotnem besedilu Napredno iskanje Pomoč
 
26. maj 2016

Novice

Vse novice

Sergij Vilfan: Zgodovinska pravotvornost in Slovenci. Ljubljana 1996
Objavljeno: 25.05.2016
Sergij Vilfan: Zgodovinska pravotvornost in Slovenci. Pravna obzorja; 5. Ljubljana: Cankarjeva založba. 1996 (531 str.)
Jasna Rupnik: Obdobje češkega humanizma v času Rudolfa II. Habsburškega, Ljubljana 2015
Objavljeno: 23.05.2016
Jasna Rupnik: Obdobje češkega humanizma v času Rudolfa II. Habsburškega, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2015.
Albin Ogris: Politične stranke. Ljubljana 1926
Objavljeno: 18.05.2016
Albin Ogris: Politične stranke. Ljubljana: samozaložba, 1926 (277 str.)
Nekaj izvlečkov iz "Domovine": ilustracija k "naprednosti" svobodomiselstva. Ljubljana 1927
Objavljeno: 16.05.2016
Nekaj izvlečkov iz "Domovine": ilustracija k "naprednosti" svobodomiselstva. Ljubljana: Tajništvo Slovenske ljudske stranke, 1927 (64 str.)
Razprave X. rednega zbora jugoslovanske socialnodemokratične stranke v Avstriji dne 25. in 26. decembra 1917 v Ljubljani. Ljubljana 1918
Objavljeno: 13.05.2016
Razprave X. rednega zbora jugoslovanske socialnodemokratične stranke v Avstriji dne 25. in 26. decembra 1917 v Ljubljani. Po stenografičnem zapisniku. Ljubljana; Založba časopisa "Naprej", 1918 (88 str.)
Ivan Dolenc: Kaj mora vsak državljan vedeti o politiki? Ljubljana 1920
Objavljeno: 11.05.2016
Ivan Dolenc: Kaj mora vsak državljan vedeti o politiki? Ljubljana: Tajništvo Slovenske ljudske stranke, 1920 (98 str.)
Pet let dela za Ljubljano. Ljubljana 1940
Objavljeno: 09.05.2016
Pet let dela za Ljubljano. Ljubljana: Tiskovni referat mestne občine, 1940 (220 str.)
Miha Šorn: Slovenski znanstvenik Anton III. Codelli in njegova vloga pri razvoju brezžične telegrafije. Ljubljana 2016
Objavljeno: 05.05.2016
Miha Šorn: Slovenski znanstvenik Anton III. Codelli in njegova vloga pri razvoju brezžične telegrafije. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 (25. str.)
Nasveti za gradnjo kmečkih domov. Ljubljana 1945
Objavljeno: 25.04.2016
Nasveti za gradnjo kmečkih domov. Ljubljana:Sindikalna podružnica ESZDN pri Ministrstvu za kmetijstvo,1945 (102 str.)
Jurij Obreza: Rodovnik slovenskega kmeta: kmetova "čast in oblast". Ljubljana 2016
Objavljeno: 20.04.2016
Jurij Obreza: Rodovnik slovenskega kmeta: kmetova "čast in oblast". Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije in Inštitut za novejšo zgodovino, 25. 2. 2016 (video: 50:08:00)
Leopold Podlogar: Drobtinice iz preteklosti soseske >Škocjan< v dobski župniji. Ljubljana 1911
Objavljeno: 18.04.2016

Leopold Podlogar:Drobtinice iz preteklosti soseske >Škocjan< v dobski župniji.Ljubljana:Cerkvenca podružnice v Škocijanu,1911 (94 str.)

Dejanja govore: tri leta dela za državo in Slovenijo (1935-1938). Ljubljana 1938
Objavljeno: 13.04.2016
Dejanja govore: tri leta dela za državo in Slovenijo (1935-1938). Ljubljana:Banovinsko tajništvo Jugoslovanske radikalne zajednice,1938 (58 str.)
Slovenski liberalizem v pravi luči. Ljubljana 1913
Objavljeno: 11.04.2016
Slovenski liberalizem v pravi luči. Ljubljana: Obrambno društvo, 1913 (82. str.)
Socialno politične osnove sodobne Jugoslavije. Maribor 1938
Objavljeno: 08.04.2016
Socialno politične osnove sodobne Jugoslavije.Predavanje Dimitrija V. Ljotića vodje J. N. P. Zbora.Maribor:Odbor Zbora1938 (44 str.)
Spezialortsrepertorium von Kärnten. Wien 1918
Objavljeno: 05.04.2016
Spezialortsrepertorium von Kärnten.
Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. dezember 1910.
Herausgegeben von der Statistischen Zentralkommission. Wien:Verlag der Staatsdruckerei, 1918 (134 str.)

Regionalni vidiki slovenske zgodovine. Ljubljana 2004
Objavljeno: 31.03.2016

Regionalni vidiki slovenske zgodovine.Zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev.Ljubljana:Zveza zgodovinskih društev Slovenije2004, 179 str.

Spezialortsrepertorium von Steiermark. Wien 1917
Objavljeno: 29.03.2016

Spezialortsrepertorium von Steiermark.Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910.Herausgegeben von der K. K. Statistischen Zentralkomission.Wien:Verlag der K. K. Hof- und Staatsdruckerei,1917

Marko Štepec: "Vse kar smo imeli človeškega, smo izgubili" - o vojni izkušnji v letih 1914-1918. Ljubljana 2016
Objavljeno: 23.03.2016
Marko Štepec: "Vse kar smo imeli človeškega, smo izgubili" - o vojni izkušnji v letih 1914-1918. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije; Inštitut za novejšo zgodovino,, 27. 1. 2016 (video: 1:31:01)
Občine dravske banovine v letih 1933-1937. Ljubljana 1937
Objavljeno: 21.03.2016
Občine dravske banovine v letih 1933-1937.Pregled izprememb, izvršenih s Komasacijo občin v letih 1933 - 1937Ljubljana: Županska zveza, 1937 (76 str.)
ZVEZDAN MARKOVIĆ: PRIKAZ ZAKLJUČNIH VOJAŠKIH OPERACIJ ZA OSVOBODITEV JUGOSLAVIJE IN SLOVENIJE LETA 1945. Ljubljana, 7. 5. 2015
Objavljeno: 17.03.2016
ZVEZDAN MARKOVIĆ: PRIKAZ ZAKLJUČNIH VOJAŠKIH OPERACIJ ZA OSVOBODITEV JUGOSLAVIJE IN SLOVENIJE LETA 1945. Ljubljana, 7. 5. 2015 (video)

Mnenja

Pomagajte nam oblikovati in izboljšati portal Zgodovina Slovenije − SIstory. Pišite nam
Copyright © 2011-2014 INZ, Zgodovina Slovenije — SIstory Izvedba: Invita Pravno obvestilo in varovanje osebnih podatkov Pišite nam Kazalo Pogoji uporabe