Vsebine


Novice


Prispevki za novejšo zgodovino, 2015

Prispevki za novejšo zgodovino, št. 1, 2015;Prispevki za novejšo zgodovino, št. 2, 2015;Prispevki za novejšo zgodovino, št. 3, 2015.

Občinski volilni red za Slovenijo

Občinski volilni red za Slovenijo. Ljubljana 1921, 36 str.


Slovenci v Beogradu - Slovenes in Belgrade - Словенци у Београду

Spletna razstava Slovenci v Beogradu - Slovenes in Belgrade - Словенци у Београду. Ljubljana, 2017.

Jan Bernot: »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši« Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno.

Jan Bernot: »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši« Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno. Magistrsko delo, Homec 2017, 103 str.