Vsebine


Novice


Ustava LRS, Predlog zakona o upravni razdelitvi LRS, Saopštenje o zločinima Austrije i Austrijanaca protiv Jugoslavije, Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans, Dokumenti Draže Mihajlovića

Ustava Ljudske republike Slovenije, Ljudska pravica, Ljubljana 1947. Predlog zakona o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije, SNOS, Ljubljana 1946.Saopštenje o zločinima Austrije i Austrijanaca protiv Jugoslavije i njenih naroda, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd 1947.Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans: compiled after the records of the Head-Quarter of Slovenia, Raziskovalni inštitut, Ljubljana 1946.Документи о издајству Драже Михаиловића. Књ. 1, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd 1945.

Poslovni adresar, letno poročilo delovne inšpekcije, poročila trgovinske in obrtne zbornica iz časa Kraljevine Jugoslavije

- Privredni adresar Kraljevine Jugoslavije. Beograd, 1932.- Letno poročilo inspekcije rada kraljevine Srbov, Hrvatov i Slovencev o njenem poslovanju leta 1920. Beograd, 1921.- Trgovačka i obrtnička komora za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo, 1926.


Aleš Gabrič (ur.): Slovenija v letu 1945

Slovenija v letu 1945, Aleš Gabrič (ur.). Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, 1996, 170 str.

Andrej Studen: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71 (predavanje)

Andrej Studen: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71, predavanje v Arhivu Republike Slovenije, 22. februarja 2018.