Vsebine


Novice


Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich. Wien, 1866

Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich. Wien, 1866

Marko Polenšek: Novo mesto je bilo. O letalskih napadih na novo mesto med drugo svetovno vojno. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto. Novo mesto, 2002

Marko Polenšek: Novo mesto je bilo. O letalskih napadih na novo mesto med drugo svetovno vojno. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto. Novo mesto, 2002


Mia Hočevar: Habitus gledališčnika v 19. stoletju : življenje slovenskih gledaliških ustvarjalcev med diletantstvom in profesionalizmom: Ljubljana 2018

Mia Hočevar: Habitus gledališčnika v 19. stoletju : življenje slovenskih gledaliških ustvarjalcev med diletantstvom in profesionalizmom: Ljubljana 2018

Prispevki za novejšo zgodovino, 2016-2017

Prispevki za novejšo zgodovino, 2016-2017.