Izvleček
Spreminjajoča se dinamika slovenske demokratične parlamentarne arene: Volivci, stranke, volitve

1Glavni namen članka je podati deskritptivni analitični pregled in ocene dosedanjega razvoja slovenske parlamentarne arene od prehoda v demokracijo do današnjih dni. Članek je razdeljen na dva dela: (1) pregled normativnih podlag parlamentarnega in strankarskega delovanja, in (2) analitične ocene strukture parlamentarne arene, kot jo odražajo volilne ter strankarske izbire in politične ponudbe. Vpogled v sodobno demokratično parlamentarno areno v Sloveniji kaže, da je ta dokaj stabilna, a da ob naraščajočem nezaupanju in spreminjajoči se volilni podpori politične stranke kot sestavni deli parlamentarne arene posebej v drugem desetletju demokracije postajajo manj stabilne, njihovo delovanje pa tudi manj predvidljivo, kar ima posledično lahko vpliv tudi na prihodnjo stabilnost same parlamentarne arene.

2Ključne besede: parlament, politične stranke, demokracija, Republika Slovenija