120 let Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje na Gorenjskem

Avtor(ji): Luskovec, Nataša
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2014
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Bojan Balkovec (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30394
  • dcterms:title
   • 120 let Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje na Gorenjskem
  • dcterms:alternative
   • 120 years of the Volunteer fire department Cerklje na Gorenjskem
  • dcterms:creator
   • Nataša Luskovec
  • dcterms:subject
   • gasilstvo
   • gasilci
   • gasilsko društvo
   • Cerklje na Gorenjskem
   • fire fighting
   • firefighters
   • fire brigade
   • Cerklje na Gorenjskem
  • dcterms:abstract
   • Namen diplomskega dela je bil napisati zgodovino Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje ob 120-letnici ustanovitve. Pred izdajo biltena ob tem jubileju je namreč obstajala le nekaj strani dolga kronika, ki je temeljila na skromnih do tedaj najdenih virih. Pričujoče delo kronološko prikazuje delovanje društva od skromnih začetkov pa do danes. Kljub pomanjkanju informacij za prva obdobja delovanja je dobro viden razvoj in napredek društva, saj so spremembe zelo velike. Obenem v številnih zapisih zasledimo podobnosti pri delu v preteklosti in sedanjosti. Predvsem se pogosto pojavljajo enake težave, včasih jih zasledimo tudi po 20 ali celo 50 letih. Poskušala sem napisati takšno zgodovino društva, ki bi bila dovolj izčrpna, da bi vsak bralec, poznavalec gasilstva ali laik, lahko razumel, kako je organizacija delovala in kako se je njeno delo skozi čas spreminjalo. Vsebinsko gre predvsem za povzemanje aktivnosti v določenih časovnih obdobjih, tu in tam pa so osvetljeni nekateri pomembnejši dogodki ali aktivnosti. Pogosto se gasilske kronike osredotočajo na spremembe v organizaciji in vodstvu društva ter na različne nakupe, pozabljajo pa na operativno delo, ki je pravzaprav glavna dejavnost društva. V diplomski nalogi sem zato, kjer je le možno, pisala tudi o intervencijah in večjih spremembah v načinu posredovanja. Poleg organizacije, menjav v vodstvu, intervencij in novih pridobitev bralec lahko spremlja še vaje, izobraževanja, ustanavljanje ženskih in mladinskih ekip ter družabno življenje društva v različnih časovnih obdobjih.
   • The goal of this thesis for diploma was to write the history of Volunteer fire department Cerklje na Gorenjskem (Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje na Gorenjskem) as it has celebrated 120th anniversary of establishment recently. Before the celebration only a few pages long chronicle about the department had been written. The thesis presents the activity of the Fire department from early beginnings up until now.Despite a lack of information available for the first periods of the department’s activities, a big development and progress can be seen as a consequence of mayor changes. Similarities can also be seen between the old and new period. The same problems occur quite often; sometimes after 20 or even 50 years. I tried to write an extensive study on the Fire department Cerklje, so that each reader, fire fighter or amateur, could understand how the department has operated and how the activities have changed in the course of time. The content basically consists of recapping the department’s activities in different periods; however, here and there some of these activities require a more detail explanation.Chronicles of fire departments often focus only on changes in organisation and leadership as well as buying new equipment, while their main activity - operative work - is forgotten. This is the reason why I also focused on operative work and major changes in intervention. A reader can not only get to know organisation, changes in leadership, interventions and new equipment but can also learn a lot about trainings, education, foundation of women’s and children’s teams as well as social life of the department during different periods.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Bojan Balkovec (mentor)
  • dcterms:date
   • 2014
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv