Pogovorni večer »Zgodovina Evrope ali kako pisati zgodovino Evrope«

Ljubljana, 19.12.2013

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2013
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana, Založba Modrijan, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Simona Mehle (moderator)


 • Podroben opis

  »Mnogi poklicni zgodovinarji na vprašanje, kako opredeliti 'evropsko zgodovino', ne znajo jasno odgovoriti,« zapiše priznani britanski zgodovinar Norman Davies v svojem delu Zgodovina Evrope. Priznanje Vzhoda kot dela Evrope je bilo težavno in dolgotrajno, čeprav se je meja Evrope že v 18. stoletju na vzhodu zarisala z Uralom. Nejasnost glede tega, kdo vse je del evropske »celote«, se vidno odraža v težavah sedanjih zgodovinskih sintez, ki so bolj kot ne pisane s samo enega zornega kota – z Zahoda. V nasprotju z njimi Daviesova Zgodovina prinaša vsevključujočo zgodovinsko obravnavo Evrope: pri svoji sintezi namreč ne poudarja le Zahoda, temveč enakovredno vključuje tudi zgodovino slovanskih narodov. Slovenski prevod Daviesove Zgodovine Evrope – opravil ga je Andrej E. Skubic – je bila edinstvena priložnost za to, da so se v Modrijanovi knjigarni zbrali vidni slovenskih zgodovinarji in odprli diskusijo o pisanju zgodovine Evrope. Beseda je tekla o evropskem zgodovinopisju danes, o pojmovanju Evrope, o evrocentrizmu, o zahodni civilizaciji, o nacionalnih zgodovinah ipd. V sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana smo na »okroglo mizo« povabili poznavalce različnih obdobij evropske zgodovine: dr. Egona Pelikana, izrednega profesorja za zgodovino Evrope in Slovencev v 19. in 20. stoletju na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, dr. Petra Štiha, rednega profesorja za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Marka Štuheca, profesorja za občo zgodovino zgodnjega novega veka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, dr. Marto Verginella, redno profesorico za področje socialne, demografske in kulturne zgodovine 19. in 20. stoletja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in dr. Petra Vodopivca, znanstvenega svetnika na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, ki raziskuje predvsem zgodovino meščanstva, vlogo zgodovine in zgodovinopisja, francosko-slovenske stike, vprašanja politične, idejne, socialne, gospodarske in kulturne zgodovine.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20743
  • dcterms:title
   • Pogovorni večer »Zgodovina Evrope ali kako pisati zgodovino Evrope«
   • Ljubljana, 19.12.2013
  • dcterms:alternative
   • Colloquial evening "History of Europe, or how to write the history of Europe"
  • dcterms:creator
   • Peter Vodopivec
   • Marta Verginella
   • Egon Pelikan
   • Peter Štih
   • Marko Štuhec
  • dcterms:subject
   • Evropa
   • zgodovina
   • zgodovinopisje
   • teorija zgodovine
   • Europe
   • history
   • historiography
   • theory of history
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana
   • Založba Modrijan, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Simona Mehle (moderator)
  • dcterms:date
   • 2013-12-19
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:language
   • slv