• Adresar
  Splošna naslovna knjiga za Kranjsko
  Leto: 1912
  Mulley & Kamenšek, Ljubljana
 • Adresar mesta Ljubljane in okolice
  Leto: 1933
  Tiskarna grafika, Ljubljana
 • Deželni zbor in deželni odbor kranjski po stanju dne 1. maja 1913
  Leto: 1913
  Samozaložba deželnega odbora kranjskega, Ljubljana
 • Koledar 1938
  Lekarna "Pri Angelu", dr. G. Piccoli, nasproti nebotičnika
  Leto: 1938
  Lekarna "Pri Angelu", dr. G. Piccoli, Ljubljana
 • Krajevni repertorij za Slovenijo
  Leto: 1922
  Naslovni oddelek Anončnega in informačnega zavoda Drago Beseljak & Drug, Ljubljana
 • Kratko navodilo staršem o verskem pouku majhnih otrok
  Leto: 1915
  Katoliška tiskarna, Ljubljana
 • Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’etat, poinçons officiels de contrôle et de garantie du Royaume de Yougoslavie
  Grbovi, zastave, drugi državni amblemi i zvanični znaci Kraljevine Jugoslavije
  Leto: 1936
  Ministarstvo trgovine i industrije — Uprava za zaštitu industrijske svojine, Beograd
 • Naslovna knjiga in zaznamek trgovin in obrtov za deželno stolno mesto Ljubljano
  Wohnungs- und Geschäfts- Anzeiger für die Landeshauptstadt Laibach
  Avtor(ji): Štefan Lapajne
  Leto: 1912
  lg. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana
 • Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem
  Avtor(ji): Avgust Guzelj
  Leto: 1903
  Gozdarsko društvo za Kranjsko in Primorsko, Ljubljana
 • Občine dravske banovine v letih 1933 - 1937
  Pregled izprememb, izvršenih s Komasacijo občin v letih 1933 - 1937
  Leto: 1937
  Županska zveza, Ljubljana
 • Občni državljanski zakonik z dne 1. junija 1811 štev. 946 zb. p. z. v besedilu treh delovnih novel
  Leto: 1928
  Tiskovna zadruga,Ljubljana
 • Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji
  Prema mandatu preč. Episkopata Jugoslavije izradio Dr. Krunoslav Draganović
  Leto: 1939
  Akademija Regina Apostolorum, Sarajevo
 • Policijski žepni priročnik
  Izdaja za dravsko banovino
  I. izdaja
  Leto: 1940
  Orip, Beograd
 • Politična ekonomija: gradivo za strokovne izpite
  Leto: 1950
  Uradni list LRS, Ljubljana
 • Poštni krajevni leksikon za Dravsko banovino
  II. izdaja
  Avtor(ji): Franc Pirc
  Leto: 1938
  Uprava Poštnega krajevnega leksikona za Dravsko banovino, Ljubljana
 • Predpisi za zaščito delavstva
  Leto: 1924
  Tiskovna zadruga, Ljubljana
 • Seznam industrijskih in večjih obrtnih podjetij v okraju Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani
  Leto: 1925
  Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, Ljubljana
 • Seznam industrijskih podjetij v okraju trgovske in obrtniške zbornice v Ljubljani
  Leto: 1925
  Trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani, Ljubljana
 • Seznam osobja pravosodne uprave za Slovenijo vključno Stola sedmorice, odd. B in vrhovnega državnega pravdništva v Zagrebu za leto 1926 po stanju 1. junija 1927.
  Leto: 1927
  Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, Ljubljana
 • Seznam osobja v področju sodne uprave za Slovenijo za leto 1919
  Leto: 1919
  Poverjeništvo za pravosodje v Ljubljani, Ljubljana
Št. zadetkov: 28