• Bernot-politizacija_mnozic_na_Gorenjskem
 • Gospodarski in socialni nazori v 80. in 90. letih 19. stoletja na Slovenskem
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 1999
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Javnost in meščanstvo na Slovenskem v 19. stoletju
  Avtor(ji): Damjan Oven
  Leto: 2016
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Območje občine Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama
  The area of municipality Šmartno pri Litiji during the interwar period
  Avtor(ji): Tadej Čopar
  Leto: 2015
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Tekstilna obrt na Slovenskem med obema vojnama
  Avtor(ji): Estera Cerar
  Leto: 2003
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Ljubljana
 • Tomaz-Mesaric-magistrsko-delo
  Leto: 2003
 • Zapuščinski inventarji kranjskega plemstva s konca 18. stoletja kot zgodovinski vir
  Avtor(ji): Bogdan Šteh
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Zgodovina Indonezije - starejša obdobja
  History of Indonesia – Ancient Periods
  Avtor(ji): Robin Dewa
  Leto: 2011
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Št. zadetkov: 8