Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, je osrednja slovenska arhivska znanstveno-strokovna periodična publikacija. Namenjena je objavam znanstvenih in strokovnih člankov in razprav s področja arhivistike, zgodovine, umetnostne zgodovine, pomožnih zgodovinskih ved, vede o virih ter prispevkov o strukturi in zgodovini uprave. Poleg obravnav metod arhivskega dela se v njej objavljajo tudi predpisi o arhivskem gradivu in arhivski službi, zgodovini arhivov, konservaciji in restavraciji arhivskega gradiva ter reprodukciji dokumentov. Revija spremlja razvoj arhivistike po svetu in aktualna vprašanja s področja zaščite in hranjenja novih oblik zapisov informacij na računalniških medijih. Glasilo izhaja od leta 1978 (do leta 2000 enkrat letno, od leta 2000 dalje dvakrat letno).

Glasilo Arhivi trenutno izmenjujemo s 86 ustanovami (od teh s 45 v tujini) in s tem krepimo mednarodno sodelovanje, skrbimo za razvoj naše vede in izobraževanje slovenskih arhivistov. Na podlagi vključenosti naše publikacije v mednarodne bibliografske baze pa smo Arhivom dali možnost svetovne uporabnosti.

Naslov in podnaslov: Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije (Zeitschrift des Archivvereins und der Archive Sloweniens; Gazetta dell'Associazione archivistica e degli archivi in Slovenia; The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia)

Izdajatelj in založnik: Arhivsko društvo Slovenije
Naslov: Zvezdarska ulica 1, p. p. 21, SI-1000 Ljubljana

Uredniški odbor: dr. Gregor Jenuš (odgovorni urednik), Dunja Mušič (tehnična urednica), dr. Zdenka Bonin, dr. Boris Golec, dr. Bojan Himmelreich, Aleksander Lavrenčič, mag. Tone Krampač, Jernej Križaj, Leopold Mikec Avberšek, Ivanka Uršič, dr. Elvis Orbanić, dr. Peter Wiesflecker, Katja Zupanič. Naslov uredništva: Zvezdarska ulica 1, p. p. 21, SI-1127 Ljubljana Kontakti: e-pošta, tel. (386) (0)1 241 42 47, fax.: (386) (0)1 241 42 69, spletna stran.

ISSN: 0351-2835
UDK: 930.25 (497.12)
(05) Arhivi so vključeni v najpomembnejše mednarodne bibliografske baze za zgodovinske znanstvene publikacije (Historical Abstracts in America: History and Life), ki ju vodi kalifornijska ustanova ABC Clio, in EBSCO Publishing, poleg tega pa v nekatere specialne arhivistične podatkovne baze v Evropi (Institut für Archivwissenschaft der Archivschule Marburg, Centro de Information Documental de Archivos Madrid).
Številka vpisa v razvid medijev: 418
Uredniška navodila avtorjem.

Arhivi, 2018, št. 1
Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
Arhivi, 2018, no. 1
The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia
Leto: 2018

   Arhivi, 2018, št. 2
   Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
   Arhivi, 2018, no. 2
   The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia
   Leto: 2018

     Arhivi, 2017, št. 1
     Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
     Arhivi, 2017, no. 1
     The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia
     Leto: 2017

       Arhivi, 2017, št. 2
       Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
       Arhivi, 2017, no. 2
       The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia
       Leto: 2017

         Arhivi, 2016, št. 2
         Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
         Leto: 2016

           Arhivi, 2016, št. 1
           Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
           Leto: 2016

             Arhivi, 2015, št. 1
             Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
             Arhivi, 2015, no. 1
             The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia
             Leto: 2015

               Arhivi, 2015, št. 2
               Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
               Leto: 2015

                 Arhivi, 2014, št. 2
                 Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                 Leto: 2014

                   Arhivi, 2014, št. 1
                   Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                   Leto: 2014

                     Arhivi, 2013, št. 2
                     Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                     Leto: 2013

                       Arhivi, 2013, št. 1
                       Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                       Arhivi, 2013, no. 1
                       The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia
                       Leto: 2013

                         Arhivi 2012, št. 1
                         Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                         Leto: 2012

                           Arhivi, 2012, št. 2
                           Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                           Leto: 2012

                             Arhivi, 2011, št. 1
                             Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                             Leto: 2011

                               Arhivi, 2011, št. 2
                               Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                               Leto: 2011

                                 Arhivi, 2010, št. 2
                                 Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                                 Leto: 2010

                                   Arhivi, 2010, št. 1
                                   Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                                   Leto: 2010

                                     Arhivi, 2009, št. 1
                                     Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                                     Leto: 2009

                                       Arhivi, 2009, št. 2
                                       Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                                       Leto: 2009

                                         Št. zadetkov: 60