• Obravnave_deželnega_zbora_15.9.1874-16.10.1874
    Provincial_Assembly_Debates_15.9.1874-16.10.1874
    Leto: 1874
    Kranjski deželni zbor, Ljubljana
Št. zadetkov: 1