• Obravnave_deželnega_zbora_26.11.1873-13.1.1874
    Provincial_Assembly_Debates_26.11.1873-13.1.1874
    Leto: 1873
    Kranjski deželni zbor, Ljubljana
Št. zadetkov: 1