Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino primarno pokriva slovensko krajevno zgodovino in poskuša z izborom člankov popularizirati zgodovino in jo približati širšemu krogu bralcev. Kronika izhaja redno, trikrat na leto – februarja, junija in oktobra. Vsaki dve leti izide tudi tematska številka, ki je posvečena eni sami izbrani temi (npr. gradu Brdo pri Kranju (2004), Ljubljani (2002), gradu Snežnik (2000)...). Avtorji prispevkov so v veliki meri uveljavljeni znanstveniki, priložnost pa dajemo tudi mladim avtorjem, ki so šele na začetku svoje raziskovalne poti.

Izdajatelj: Zveza zgodovinskih društev Slovenije Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Uredniški odbor: dr. Miha Preinfalk (odgovorni urednik), mag. Barbara Šterbenc Svetina (tehnična urednica),mag. Sonja Anžič-Kemper, dr. Aleš Gabrič, dr. Stane Granda, dr. Eva Holz, dr. Miha Kosi, Irena Lačen Benedičič, dr. Tomaž Lazar, mag. Vlasta Stavbar, mag. Nadja Terčon
Uredništvo in uprava: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Naslov: Novi trg 2, p.p. 306, 1000 Ljubljana
Kontakti: dr. Miha Preinfalk,mag. Barbara Šterbenc Svetina,
tel. (386) 01 4706 204,
01 4706 200, fax. (386) 01 4257 801
ISSN 0023-4923

Revija Kronika je vključena v podatkovno bazo: Bibliography of the History of Art, Medline; ERIH – European Reference Index for the Humanities

Navodila avtorjem.
Naročilo tiskanih izvodov.

 • Kronika
  V zlatih črkah v zgodovini
  Razprave v spomin Olgi Janša-Zorn
  Leto: 2009
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2012, št. 1
  Kronika, 2012, no. 1
  Leto: 2012
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 1965, št. 1
  Ljubljana 1945-1965
  Kronika, 1965, No. 1
  Leto: 1965
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1965, št. 2
  Kronika, 1965, No. 2
  Leto: 1965
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1965, št. 3
  Kronika, 1965, No. 3
  Leto: 1965
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1966, št. 1
  Kronika, 1966, No. 1
  Leto: 1966
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1966, št. 2
  Kronika, 1966, No. 2
  Leto: 1966
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1966, št. 3
  Kronika, 1966, No. 3
  Leto: 1966
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1967, št. 1
  Kronika, 1967, No. 1
  Leto: 1967
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1967, št. 2
  Kronika, 1967, No. 2
  Leto: 1967
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1967, št. 3
  Kronika, 1967, No. 3
  Leto: 1967
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1968, št. 1
  Kronika, 1968, No. 1
  Leto: 1968
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1968, št. 2
  Kronika, 1968, No. 2
  Leto: 1968
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1968, št. 3
  Kronika, 1968, No. 3
  Leto: 1968
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1969, št. 1
  Kronika, 1969, No. 1
  Leto: 1969
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1969, št. 2
  Kronika, 1969, No. 2
  Leto: 1969
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1969, št. 3
  Kronika, 1969, No. 3
  Leto: 1969
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1970, št. 1
  Kronika, 1970, No. 1
  Leto: 1970
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1970, št. 2
  Kronika, 1970, No. 2
  Leto: 1970
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1970, št. 3
  Kronika, 1970, No. 3
  Leto: 1970
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Št. zadetkov: 141