Revija Zgodovina za vse je usmerjena v historično antropologijo in se ukvarja z zgodovino vsakdanjega življenja in zgodovino od spodaj ali zgodovino malih ljudi. Posebna odlika revije je povratek k pripovedništvu. Razdeljena je v tri dele. Prvi vsebuje zgodbe, ki jih piše življenje in članke, ki ustrezajo programski orientaciji revije. Kriterij za prispevke je znanstveni pristop z bogatim kritičnim aparatom in stil prispevkov (napisani so v obliki pripovedi, t.j. zgodbi, ki se izogiba dolgočasni naraciji), ki mora biti na dovolj visoki ravni. Drugi del vsebuje prispevke s področja historične teorije in polemike, tretji pa ocene knjig, ki se ukvarjajo s podobnimi temami. Največja značilnost revije je nedvomno povratek k pripovedništvu. Članki se odlikujejo po bogati pripovedi ali opisu (t.j. globoki ali poglobljeni opis). Ta spada med t.i. moderno pripoved, ki jo zgodovinarji pod vplivom odkritij antropologije postavljajo nasproti klasični pripovedi ali »tankemu opisu«. Temeljite in natančne študije različnih fenomenov iz slovenske zgodovine predstavljajo kompleksne članke, ki se glede na uporabljeno metodologijo in tehnike pisanja uvrščajo na področje mikrozgodovine ali mikropripovedi, zgodovine vsakdanjega življenja, zgodovine mentalitete ter zgodovine civilizacij, navad in običajev. Glede na paradigmatsko usmeritev lahko revijo uvrstimo med podobne zgodovinske publikacije v Evropi. Članki so dopolnjeni z daljšimi nemškimi povzetki in s krajšimi slovenskimi in angleškimi sinopsisi. Revija izhaja dvakrat letno. Z veseljem pričakujemo prispevke avtorjev in bralcev, ki jih zanimajo takšne zgodovinske teme in čutijo potrebo po pisanju ali branju tovrstne zgodovine.

Izdajatelj in založnik: Zgodovinsko društvo Celje
Naslov: Prešernova ulica 17, SI-3000 Celje
Kontakti:e-pošta, tel. (386) 03 42 86 412, fax. (386) 03 42 86 411

Uredniški odbor: dr. Borut Batagelj (urednik), dr. Bojan Cvelfar, dr. Dragica Čeč, dr. Jure Gašparič, dr. Tone Kregar, dr. Jurij Perovšek, dr. Marija Počivavšek, dr. Ludwig Steindorff, dr. Mario Strecha, dr. Andrej Studen, dr. Aleksander Žižek.

ISSN 1318-2498 (Tiskana izd.)
ISSN 2630-4325 (Spletna izd.)

Revija je uvrščena v podatkovno bazo EBSCOhost.
Povzetki razprav so objavljeni in indeksirani v publikacijah Historical Abstracts in America: History and Life.

Naročilo tiskanih izvodov: dr. Marija Počivavšek

Zgodovina za vse, 2016, št. 1
Leto: 2016

   Zgodovina za vse, 2016, št. 2
   Leto: 2016

     Zgodovina za vse, 2015, št. 1
     Leto: 2015

       Zgodovina za vse, 2015, št. 2
       Leto: 2015

         Zgodovina za vse, 2014, št. 1
         Leto: 2014

           Zgodovina za vse, 2014, št. 2
           Leto: 2014

             Zgodovina za vse, 2013, št. 1
             Leto: 2013

               Zgodovina za vse, 2013, št. 2
               Zgodovina korupcije in žalitev visokih političnih osebnosti
               Leto: 2013

                 Zgodovina za vse, 2012, št. 1-2
                 Leto: 2012

                   Zgodovina za vse, 2011, št. 1
                   Zgodovina za vse, 2011, no.1
                   Leto: 2011

                     Zgodovina za vse, 2011, št. 2
                     Leto: 2011

                       Zgodovina za vse, 2010, št. 1
                       Leto: 2010

                         Zgodovina za vse, 2010, št. 2
                         Leto: 2010

                           Zgodovina za vse, 2009, št. 2
                           Leto: 2009

                             Zgodovina za vse, 2009, št. 1
                             Leto: 2009

                               Zgodovina za vse, 2008, št. 1
                               Leto: 2008

                                 Zgodovina za vse, 2008, št. 2
                                 Leto: 2008

                                   Zgodovina za vse, 2007, št. 1
                                   Leto: 2007

                                     Zgodovina za vse, 2007, št. 2
                                     Leto: 2007

                                       Zgodovina za vse, 2006, št. 1
                                       Leto: 2006

                                         Št. zadetkov: 45